Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Referencer

Lyngkildes har siden 1971 løst opgaver for en lang række offentlige og private virksomheder. Her kan du se eksempler på vores projekter.  

Elleparken

Med Støtte fra Landsbyggefonden og Københavns Kommune gennemfører KAB en omfattende helhedsrenovering af Elleparken.

Bo og Naboskab Sydlolland

Opførelse af boliger med fælles aktivitetsområde voksne med særlige behov. 

BoligKorsør, Fjordvænget og Allérne

Gennemførelse af Helhedsplan for 21 boligblokke i tre etager og kælder.  

Lejligheder i Carlsberg Byen

Carlsbergs gamle administrationsbygning omdannes til fælleshus og ejerlejligheder 

Lupinparken, Næstved

Opførelse af 60 bæredygtige boliger for Boligselskabet Trollebo 

Nordøst Amager Skole

Lyngkilde har fra 2018 – 2022 været ingeniørrådgiver på opførelsen af Nordøst Amager Skole. En folkeskole på 10.500 m2  til 840 skolebørn og 336 SFO-børn.

 

Støjvold og omlægning af hoveddræn

Støjvold, vejanlæg, regn- og spildevandskloakering og byggemodning ved boligområdet Klosterlunden i Næstved.  

Byggemodning af Neergårds Kvarter i Fuglebjerg

Detailprojektering af veje og ledningsanlæg, tilsyn og byggeledelse ved byggemodning af Neergårds Kvarter i Fuglebjerg. 

Kloakering i Klosterlunden, Næstved

Regn- og spildevandskloakering, byggemodning, samt fjernvarme og vand i boligområdet Klosterlunden i Næstved.

Renovering af ledningsanlæg i Ringsted C

Renovering af kloakrør og vand- og fjernvarmerør på Harhoffs Allé, Jørgen Roedsvej, Brogade og Hovmarksvej.

Ny vandledning og stik til 50 ejendomme i Næstved

Lyngkilde har for NK-Vand projekteret, ført tilsyn med og varetaget byggeledelsen i forbindelse med ny vandledning og stik til 50 ejendomme i Næstved by. 

Elleparken

Med Støtte fra Landsbyggefonden og Københavns Kommune gennemfører KAB en omfattende helhedsrenovering af Elleparken.

Bo og Naboskab Sydlolland

Opførelse af boliger med fælles aktivitetsområde voksne med særlige behov. 

BoligKorsør, Fjordvænget og Allérne

Gennemførelse af Helhedsplan for 21 boligblokke i tre etager og kælder.  

Lejligheder i Carlsberg Byen

Carlsbergs gamle administrationsbygning omdannes til fælleshus og ejerlejligheder 

Lupinparken, Næstved

Opførelse af 60 bæredygtige boliger for Boligselskabet Trollebo 

Campus Roskilde

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt campus i Roskilde. 

Gaulum Parken, Næstved

Nyopførelse af 81 familieboliger, samt tagrenovering på 60 familieboliger.

Livsrum i Næstved - foto af Steen Knarberg

’Livsrum' til Kræftens Bekæmpelse

Opførelse af mødested for kræftramte hos Kræftens Bekæmpelse i Næstved.

Ny administrationsbygning til Næstved Varmeværk

Opførelse af moderne administrations- og driftsbygning til Næstved Varmeværk i det gamle ’Maglemølle-område’.  

Sammenlægning af rådhuse i Lejre Kommune

Sammenlagte rådhuse i Hvalsø og Allerslev blev energirenoveret og fik nye og mere moderne planløsninger.   

Udvidelse af fjernvarmeforsyningen i områderne 33 og 39 i Næstved

Lyngkilde har for Næstved Fjernvarme A.m.b.A udvidet fjernvarmeområder med i alt 11 km ledningsanlæg i et større erhvervsområde i Næstved . De tidligere naturgaskunder er under udførelsen konverteret til fjernvarme.

Udvidelse af fjernvarmeforsyningen i områderne 3, 4 og 5

Lyngkilde har for Næstved Fjernvarme A.m.b.A udvidet tre fjernvarmeområder med i alt 35 km ledningsanlæg. Flere end 900 naturgaskunder har under udførelsen konverteret til fjernvarme.

Renovering af ledningsanlæg i Ringsted C

Lyngkilde har for Ringsted Forsyning udført projektering, byggeledelse og fagtilsyn samt arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med renovering af cirka seks km ledningsanlæg i Ringsted C. 

Idrætshal og nye bygninger til Skolen i Bymidten

Renovering af eksisterende skolebygninger, samt etablering af ny idrætshal, musikskole, udskoling og fagklassebygning. 

Idrætshal til Skolen på Strandboulevarden

Lyngkilde hjælper Skolen på Strandboulevarden med at indrette lokaler og bygge ny idrætshal i den tidligere ’Danmarks Designskole’.  

Genopførelse af Vig Hallen

Genopførelse af idræts- og multihaI samt renovering af svømmehal.

Børnehuset Egedammen

Opførelse af svanemærket daginstitution på 1100 m2 for Gladsaxe Kommune.  

Daginstitutionen Legehuset, Brønshøj

Opførelse af daginstitutionen Legehuset med plads til 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn i Brønshøj.  

Daginstitutionen Grønnegården

Opførelse af svanemærket daginstitution på 1.250 m2 for Gladsaxe Kommune. 

Råstofindvinding

Lyngkilde har i over 30 år hjulpet kunder med at udarbejde ansøgninger om erhvervsmæssig råstofindvinding på land. 

Industrimiljø

Lyngkilde hjælper offentlige og private virksomheder med miljøgodkendelser og miljøtilsyn på virksomheder.

Håndtering af forurenet jord

Lyngkilde har i over 30 år hjulpet private og offentlige bygherrer med at klassificere og håndtere forurenet jord. 

Skolen i Bymidten

Lyngkilde har 2019 hjulpet Helsingør Kommune med at renovere og udbygge Skolen i Bymidten. Projektet er gennemført imens skolen har været i fuld drift.  

Byggemodning for Skovholmslund ApS i Haslev

Lyngkilde har for Skovholmslund ApS i Haslev udført projektering, tilsyn og byggeledelse i forbindelse med byggemodning af et nyt boligområde i Haslev.

Klimatilpasning i Ringsted

Projektering af klimatilpasning i forbindelse med renovering af ledningsanlæg i Ringsted C.

Børnehuset Egedammen

Opførelse af svanemærket daginstitution på 1100 m2 for Gladsaxe Kommune.  

Daginstitutionen Grønnegården

Opførelse af svanemærket daginstitution på 1.250 m2 for Gladsaxe Kommune. 

Plejecentret Elmelunden

Opførelse af plejecenter med 70 plejeboliger i Jyderup.  

Demensplejehjemmet Nyvangsparken

Lyngkilde har været bygherrerådgiver boligforeningen FOB i forbindelse med ombygning og udvidelse af plejecenter til 44 nye og moderne plejeboliger målrettet demente borgere. 

Skælskør Plejecenter

Modernisering af 29 plejeboliger i Skælskør Plejecenter.

Nordøst Amager Skole

Lyngkilde har fra 2018 – 2022 været ingeniørrådgiver på opførelsen af Nordøst Amager Skole. En folkeskole på 10.500 m2  til 840 skolebørn og 336 SFO-børn.

 

Randersgade Skole

Randersgade Skole gennemgik fra 2017 – 2019 en totalrenovering, så den nu lever op til nutidens rammer for undervisning og leg. 

Den Classenske Legatskole

Lyngkilde var fra 2016 – 2018 ansvarlig for rådgivning, projektering og helhedsrenovering af Den Classenske Legatskole i København.

Skolen i Bymidten

Lyngkilde har 2019 hjulpet Helsingør Kommune med at renovere og udbygge Skolen i Bymidten. Projektet er gennemført imens skolen har været i fuld drift.  

Skolen på Islands Brygge

Skolen på Islands Brygge omhandler om- og tilbygning af ca. 14.200 m2 skole i drift - fra 4 sporet til 7 sporet skole. 

Faxe Sundhedscenter

Fra sygehus til sundhedscenter med over 50 sundhedstilbud.

Specialinstitutionen Kofoedsminde, Rødby

Opførelse af sikret specialinstitution med plads til 10 bo-enheder for Region Sjælland.

Modernisering af Nykøbing Falster Sygehus

Modernisering og udbygning af Nykøbing Falsters Sygehus med 10.000 nye m2. Byggeriet har opnået en DNGB sølv-certificering.  

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.