Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Certificeret statik

Lad Lyngkildes certificerede statikere hjælpe jer med at certificere jeres bærende konstruktioner. 

I forbindelse med indførelsen af bygningsreglementet BR18 er den kommunale tekniske byggesagsbehandling på brand og konstruktioner afskaffet, og i stedet er der indført en certificeringsordning.

For at sikre det rette sikkerhedsniveau i det konkrete byggeri, indplaceres alt byggeri nu i fire klasser inden for konstruktioner og brandforhold; konstruktionsklasse KK1-KK4 og brandklasse BK1-BK4.

Vores certificerede statikere sikrer kvaliteten på vores konstruktionsprojekter. De sørger for, at den statiske dokumentation lever op til kravene i certificeringsordningen og dermed bygningsreglementet. Vores certificerede statikere arbejder både som kontrollerende og udarbejdende.

Med Lyngkildes certificerede statikere i huset, kan vi tilbyde en samlet løsning, når byggeprojekterne kræver, at de bærende konstruktioner certificeres af en certificeret statiker.

Vores certificerede statikere udarbejder starterklæring til brug for myndighedsbehandlingen. De sikrer via kontrolarbejdet at projekterne har den nødvendige sikkerhed og er med ved afslutning af byggesagen, hvor de udarbejder sluterklæring.

Det hjælper vi med

  • Udarbejdelse af start- og sluterklæring
  • Korrekt statisk dokumentation
  • Kontrol af projektering og udførelse
  • Opdateret viden om bærende konstruktioner
  • Varetagelse af roller som både kontrollerende og udarbejdende
  • Sikrer korrekt valg af konstruktionsklasser

Har du spørgsmål til certificeret statik?

Kontakt afdelingsleder Jakob Johansen for mere information om vores kompetencer indenfor certificeret statik.

Referencer inden for byggeri

Nordøst Amager Skole

Lyngkilde har fra 2018 – 2022 været ingeniørrådgiver på opførelsen af Nordøst Amager Skole. En folkeskole på 10.500 m2  til 840 skolebørn og 336 SFO-børn.

 

Idrætshal og nye bygninger til Skolen i Bymidten

Renovering af eksisterende skolebygninger, samt etablering af ny idrætshal, musikskole, udskoling og fagklassebygning. 

Fælleshus og lejligheder i Carlsberg Byen

Carlsbergs gamle administrationsbygning omdannes til fælleshus og ejerlejligheder 

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.