Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Råstofindvinding

Lyngkildes ingeniører og miljøspecialister har mere end 30 års erfaring med udarbejdelse af ansøgninger om erhvervsmæssig råstofindvinding på land, herunder udarbejdelse af grave- og efterbehandlingsplaner.

Lyngkilde yder grundejer og indvinder bistand til at afklare og vurdere potentielle råstofforekomster indenfor udpegede råstofinteresse-områder.

Vi sender forslag til udlægning af nye graveområder i forbindelse med regionens høringer om råstofplan og planlægger og udfører råstofboringerne.

Lyngkilde kan varetage al dialog med myndigheder gennem hele sagens forløb, ligesom vi kan varetage dialogen med berørte naboer.

Vi kan som indvinders repræsentant deltage i informationsmøder med myndigheder og naboer – både generelt i forbindelse med regionens borgermøder under høring af ny råstofplan og konkret i forbindelse med information om aktuel etablering eller udvidelser af råstofgrav.

 

Det hjælper vi med

  • Afklaring og vurdering af potentielle råstofforekomster
  • Forslag til udlægning af nye graveområder
  • Planlægning og udførelse af råstofboringer
  • Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på land
  • VVM og VVM-screening
  • Graveplaner og efterbehandlingsplaner
  • Forslag til kontrolprocedurer, interne instrukser og driftsjournaler
  • Ansøgning om dispensationer til modtagelse af jord
  • Ansøgning om tilladelse til modtagelse af bygge- og anlægsaffald for sortering og oparbejdning til genanvendelse
  • Bistand til måling og beregning af støj, herunder projektering af støjafskærmning/støjdæmpning

Skal vi hjælpe jer med at indvinde råstoffer?

Kontakt rådgivende ingeniør Berit Birkelund for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at søge tilladelse til råstofindvinding.

Referencer inden for jord og miljø

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.