Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Eftersyn

Lyngkilde er specialiseret i at udføre en række forskellige eftersyn af bygninger og konstruktioner, herunder 1-års og 5-års eftersyn.

Hos Lyngkilde A/S udfører vi eftersyn af bygninger og konstruktioner for blandt andet almene boligselskaber, private andels- og ejerforeninger og Byggeskadefonden.

Eftersyn og eftersynsprotokol

Eftersynene udføres med henblik på at identificere og udbedre eventuelle fejl og mangler. Et bygningseftersyn omfatter en grundig gennemgang og besigtigelse af bygningen i samarbejde med bygherren, og der udarbejdes en eftersynsprotokol, der indeholder en samlet liste over de registrerede mangler.

Tilstandsvurderinger

Lyngkilde tilbyder også tilstandsvurderinger af forskellige bygningsdele, såsom tage, vinduer, facader, altaner, kældre, faldstammer, vandinstallationer, betonkonstruktioner og skimmelsvampeskader.

Tilstandsvurderingen samles i en rapport, der indeholder en beskrivelse af tilstanden af de enkelte bygningsdele samt anbefalinger til renovering og/eller udbedring. Rapporten indeholder også ofte en anbefaling af prioriteringsrækkefølgen for renovering og et tilhørende budget.

Tilstandsvurderingen kan også indeholde en vurdering af bygningens fremtidige levetid og eventuelle opgraderinger eller forbedringer, der kan være nødvendige for at opretholde dens funktion og sikkerhed.

Hjælp til drifts- og vedligeholdelsesplaner

Lyngkilde udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplaner, der optimerer og systematiserer driften af bygninger og bygningsdele. Disse planer udarbejdes typisk i forbindelse med en tilstandsvurdering eller i forbindelse med nybyggeri eller renovering.

Drifts- og vedligeholdelsesplanerne beskriver de nødvendige driftsaktiviteter og eftersynsrutiner for at sikre, at ejendommen fungerer driftsmæssigt tilfredsstillende efter aflevering. De kan også omfatte yderligere ydelser som vedligeholdelsesrutiner, udarbejdelse af vedligeholdelsesbudgetter og afklaring af spørgsmål fra driftsorganisationen.

Det hjælper vi med

  • Eftersyn 
  • Eftersynsprotokol 
  • Bygningsdokumentation 
  • Test og måling af fugtighed, temperatur, luftkvalitet og akustik 
  • Test af mekaniske og elektriske systemer 
  • Tilstandsvurdering 
  • Drifts- og vedligeholdelsesplan 

Har du spørgsmål til dit byggeri?

Kontakt afdelingsleder Jakob Johansen for mere information om vores kompetencer indenfor eftersyn.

Referencer inden for byggeri

Lejligheder i Carlsberg Byen

Carlsbergs gamle administrationsbygning omdannes til fælleshus og ejerlejligheder 

Daginstitutionen Grønnegården

Opførelse af svanemærket daginstitution på 1.250 m2 for Gladsaxe Kommune. 

Modernisering af Nykøbing Falster Sygehus

Modernisering og udbygning af Nykøbing Falsters Sygehus med 10.000 nye m2. Byggeriet har opnået en DNGB sølv-certificering.  

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.