Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Industrimiljø

Lyngkilde yder bistand til såvel virksomheder som offentlige myndigheder i forbindelse med miljøgodkendelser og miljøtilsyn på virksomheder.

Lyngkildes ingeniører og miljøspecialister besidder en stor og bred erfaring som rådgivere indenfor industriens miljøforhold.

Rådgivning til virksomheder
Vi bistår virksomheder indenfor alle fagområder, og vi arbejder tæt sammen indenfor de enkelte fagdiscipliner.

Vores solide kendskab til miljølovgivningen, samt kendskab til myndighedsprocedurer og sagsbehandling, bidrager til en hurtig og smidig gennemførelse af projekter.

Rådgivning til miljømyndigheder
Lyngkildes miljøspecialister har i mere end 30 år bistået miljømyndigheder ved løsning af enkeltsager som udarbejdelse af miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og afgørelser i øvrigt.

For flere kommuner har vi været til rådighed som ressourcepersoner, hvor en erfaren medarbejder fysisk arbejder hos myndigheden i en konkret periode.

Vores kendskab til produktionsforhold på virksomheder indenfor alle brancher sikrer, at krav
og vilkår kan målrettes i forhold til, hvad der er relevant for den enkelte virksomhedstype.

Brancher

Lyngkilde har udarbejdet ansøgninger for og godkendelser til mange forskellige virksomhedstyper herunder:

 • Træ- og metalvarevirksomheder
 • Auto- og maskinværksteder
 • Plast- og gummivarevirksomheder
 • Medicinalvirksomheder, herunder kemisk fabrikation
 • Emballagevirksomheder
 • Anlæg for modtagelse, sortering og nyttiggørelse af affald
 • Jordkarteringspladser
 • Støberier
 • Betonvarefabrikker
 • Grusgrave og fyldpladser

Det hjælper vi med 

 • Kortlægning og vurdering af emissioner
 • Beregning af forureningsbidrag
 • Vurdering af affaldshåndtering og affaldsbortskaffelse
 • Forslag til forureningsbegrænsende tiltag
 • Miljøansøgning med miljøteknisk beskrivelse og vurdering
 • VVM og VVM-screening
 • Forslag til godkendelsesvilkår
 • Forslag til kontrolprocedurer
 • Interne instrukser og driftsjournaler
 • Planlægning af ny produktion og valg af lokalisering
 • Bistand til måling af luftforurening og projektering af skorstene, ventilationsafkast og luftrensning
 • Bistand til måling og beregning af støj såvel internt som eksternt
 • Bistand til projektering af støjafskærmning eller støjdæmpning

Skal vi hjælpe jer med en tilladelse?

Kontakt rådgivende ingeniør Berit Birkelund for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at en godkendelse eller tilladelse.

Referencer inden for jord og miljø

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.