Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Elinstallationer

Vi sikrer, at elinstallationerne i jeres byggeprojekt er sikre, pålidelige og fungerer som planlagt.

Vi tilbyder rådgivning og projektledelse inden for både stærk- og svagstrømsinstallationer til forskellige typer af byggeprojekter såsom boliger, institutioner og erhverv.

Vi besidder desuden omfattende erfaring med at håndtere særligt krævende projekter, herunder hospitaler, laboratorier og andre teknisk avancerede byggerier.

Rådgivning om elinstallationer
Som rådgivende ingeniører kan vi blandt andet hjælpe jer med følgende:

 • Design og planlægning: Vores rådgivende ingeniører kan hjælpe med design og planlægning af elinstallationer i et byggeprojekt. Dette kan omfatte planlægning og disponering af teknikarealer for placering af el-tavler, centraludstyr og andet teknisk udstyr, samt udarbejdelse af installationsplaner for placering af føringsveje, el- og IT-udtag, belysningsarmaturer og øvrige elektriske komponenter.

 • Teknisk ekspertise: Vi bidrager med teknisk ekspertise, når det kommer til at vælge de rigtige tekniske løsninger til elinstallationerne. Dette kan omfatte alt fra overordnet valg af tekniske systemer og funktioner til detailløsninger med valg af kabler, brydere, udtag og andet udstyr, der anvendes i elinstallationen.

 • Overholdelse af regler og standarder: Vi sikrer, at alle elinstallationer projekteres og udføres efter gældende regler og standarder, for lovlige og pålidelige installationer til vores bygherrer. Vores el-ingeniører har dybdegående viden om de relevante standarder og regler, der gælder for elinstallationer, og sikre, at installationerne overholder disse krav.

 • Kvalitetskontrol: Vi fører tilsyn og kvalitetskontrol på elinstallationerne for at sikre, at de fungerer korrekt og opfylder de krav, der er fastsat i planlægningsfasen.

 • Projektstyring: Vi hjælper med projektstyring af elinstallationerne. Dette kan omfatte at sikre, at elinstallationerne er færdige til tiden og inden for budgettet.

Det hjælper vi med

 • Teknisk design og specifikationer.
 • Beregning og dimensionering af elektriske systemer og komponenter.
 • Valg af udstyr og materialer.
 • Valg af energikilder og energieffektivitet.
 • Tilsyn og kvalitetskontrol af de elektriske installationer og komponenter.
 • Sikring af tidsplaner og budgetter.
 • Håndtering af entreprenøraftaler og kontraktforhandlinger. 
 • Miljømæssig og bæredygtig rådgivning i forhold til de elektriske installationers påvirkning på miljøet.
 • Sikkerheds- og arbejdsmiljørådgivning og overvågning af arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Har du spørgsmål om installationer?

Kontakt afdelingsleder Brian Jensen for mere information om elinstallationer.

Referencer inden for elinstallationer

Nordøst Amager Skole

Lyngkilde har fra 2018 – 2022 været ingeniørrådgiver på opførelsen af Nordøst Amager Skole. En folkeskole på 10.500 m2  til 840 skolebørn og 336 SFO-børn.

 

Børnehuset Egedammen

Opførelse af svanemærket daginstitution på 1100 m2 for Gladsaxe Kommune.  

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.