Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Velkommen til Lyngkilde

Vi arbejder som uafhængig rådgiver med alle traditionelle ingeniørfag inden for områderne byggeri, anlæg og sundhedsbyggeri. 

Med over 50 passionerede medarbejdere er Lyngkilde en mellemstor rådgiver, hvor den personlige og imødekommende rådgivning er en naturlig del af vores arbejde.

Vi løser opgaver på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn, og med vores afdelinger i Næstved og Køge kan vi dels tilbyde lokalkendskab og være til stede med kort varsel, når det er nødvendigt.

Vores kompetencer  

Hos Lyngkilde varetager vi gerne rollen som totalrådgiver indenfor både arkitekt- og ingeniørdiscipliner, og vi varetager også gerne rollen som højt specialiseret faglig rådgiver i de enkelte fag.

Som bygherrerådgiver eller totalrådgiver hjælper vi bygherre med at planlægge og gennemføre byggeri eller anlægsopgaver fra den indledende planlægningsfase til afslutningen af projektet.

Med vores omfattende erfaring og ekspertise inden for projektledelse, byggeri og anlæg sikrer vi, at bygherre får den rigtige rådgivning og støtte til at opfylde projektets mål og krav samtidig med, at der tages hensyn til lovgivning, økonomi, kvalitet og miljø.

Hos Lyngkilde råder over certificerede statikere, løser opgaver inden for syn & skøn, og vi udfører desuden eftersyn for Byggeskadefonden.

Vores anlægsafdeling varetager opgaver inden for fjernvarme, vejanlæg, ledninger i terræn, LAR og skybrudssikring.

Miljøafdelingen beskæftiger sig med rådgivning omkring industrimiljø, forurenet jord, råstofindvinding og grundvand.

I afdelingen for sundhedsbyggeri varetages rådgivning ved sygehusbyggeri og specialafsnit.

Læs mere om vores kompetencer

 

Ledelse

Lyngkilde blev grundlagt i 1971 af civilingeniør Lejf Lyngkilde og ejes i dag af 4 ledende medarbejdere:

 • Adm. direktør Per Harding
 • Afdelingsleder Brian Jensen
 • Afdelingsleder Jakob Johansen
 • Afdelingsleder Robin Larsen


Kontakt vores ledelse

Bestyrelse

Lyngkildes bestyrelse består af 1 ekstern, 4 ejere samt 2 personalerepræsentanter:

 • Bestyrelsesformand Gert Stahl, GSJ Udvikling
 • Bestyrelsesmedlem Adm. direktør Per Harding
 • Bestyrelsesmedlem Afdelingsleder Brian Jensen
 • Bestyrelsesmedlem Afdelingsleder Jakob Johansen
 • Bestyrelsesmedlem Afdelingsleder Robin Larsen
 • Personalerepræsentant Helle Nielsen
 • Personalerepræsentant Mikkel Wulff

Medarbejdere

Vores medarbejdere har stor viden indenfor alle de traditionelle ingeniørdiscipliner, byggeri, anlæg, miljø og sundhedsbyggeri.

Vi har et stort fokus på fleksibilitet og at vores medarbejdere trives i deres hverdag, både på job og i fritiden. Lyngkilde sikrer hele tiden, at alle medarbejdere holdes opdateret med nyeste viden via videreuddannelse og intern vidensdeling.

Læs mere om karriere hos Lyngkilde

 

Referencer

Lyngkilde har en bred vifte af opgaver, der sikrer ”friske” referencer indenfor alle de discipliner, som indgår i traditionelle og specielle byggesager og anlæg. Dermed kan vi tilbyde opdateret viden til alle fremtidige byggeopgaver.

Se et udvalg af vores referencer

Vil du vide mere om Lyngkilde?

Kontakt adm. direktør Per Harding for mere information om virksomheden.

Vores forretningsområder

Byggeri

Lyngkilde tilbyder byggerådgivning med høj kvalitet og tværfaglig koordinering.   

Anlæg

Lyngkilde rådgiver om anlægsopgaver i alle skalaer som f.eks. større skolebyggerier, klimasikring, vejanlæg, kloak, fjernvarme og byggemodning.

Sundhed

Vi projekterer de komplekse opgaver ved byggeri og anlæg af sygehuse og psykiatri.

Vores kompetencer

Lyngkildes har siden 1971 løst opgaver for en lang række offentlige og private virksomheder. Her kan du læse mere om vores kompetencer inden for forretningsområderne byggeri, anlæg og sundhed.