Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Anlæg 

Lyngkilde rådgiver om anlægsopgaver i alle skalaer som f.eks. større skolebyggerier, klimasikring, vejanlæg, kloak, fjernvarme og byggemodning. 

Skal du i gang med et anlægsprojekt? Sørg for at have den rette ekspertise ved din side for at sikre succes fra start til slut.

Lyngkildes rådgivende ingeniører hjælper dig med at navigere gennem alle faser af dit anlægsprojekt. Fra den indledende planlægning og design til implementering og afslutning er vi din pålidelige partner, der vil sikre, at intet overlades til tilfældighederne.

Som rådgivende ingeniører er vi i stand til at analysere dine behov og omsætte dem til konkrete løsninger. Vi arbejder tæt sammen med dig for at forstå dine mål og krav og derefter udvikle en skræddersyet plan, der opfylder gældende regler og krav til byggeri, sikkerhed og miljø.

Designet af dit anlægsprojekt er afgørende for det endelige resultat. Vi anvender avancerede modellerings- og designværktøjer til at skabe detaljerede og nøjagtige repræsentationer af dit projekt. Dette giver dig mulighed for at visualisere resultatet på forhånd og foretage nødvendige justeringer, inden konstruktionen går i gang.

Vores rolle stopper ikke ved designet. Vi hjælper dig med at håndtere projektet, koordinere ressourcer, overvåge fremdriften og sikre overholdelse af regler og standarder. Vi er dine pålidelige partnere i at håndtere udfordringer og løse problemer, der opstår undervejs. Med vores analytiske evner og problemløsende tilgang sikrer vi, at dit anlægsprojekt forbliver på rette spor.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med din anlægsopgave.

Det hjælper vi med

  • Regn- og spildevand
  • Lokal afledning af regnvand - LAR
  • Kloakering
  • Fjernvarme
  • Jordforurening
  • Råstofudvinding
  • Industrimiljø
  • Anlæggelse af dræn
  • Projektering af afløbssystemer
  • Byggemodning

Har du spørgsmål til dit anlægsprojekt?

Kontakt afdelingsleder Robin Larsen for mere information om vores kompetencer indenfor anlægsprojekter.

Referencer inden for anlægsarbejde

Ny vandledning og stik til 50 ejendomme i Næstved

Lyngkilde har for NK-Vand projekteret, ført tilsyn med og varetaget byggeledelsen i forbindelse med ny vandledning og stik til 50 ejendomme i Næstved by. 

Byggemodning af Neergårds Kvarter i Fuglebjerg

Detailprojektering af veje og ledningsanlæg, tilsyn og byggeledelse ved byggemodning af Neergårds Kvarter i Fuglebjerg. 

Kloakering i Klosterlunden, Næstved

Regn- og spildevandskloakering, byggemodning, samt fjernvarme og vand i boligområdet Klosterlunden i Næstved.

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.