Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kompetencer 

Her kan du læse mere om vores mange kompetencer indenfor forretningsområderne byggeri, anlæg og sundhed.

Anlæg

Lyngkilde rådgiver om anlægsopgaver i alle skalaer som f.eks. større skolebyggerier, klimasikring, vejanlæg, kloak, fjernvarme og byggemodning.

Byg & Design

Har I brug for hjælp til at tegne et nyt byggeri eller modernisere et eksisterende? Lyngkildes bygningskonstruktører og ingeniører hjælper jer
med at omsætte jeres visioner til æstetiske og bæredygtige byggeløsninger.

Byggeledelse

Vores byggeledere koordinerer arbejdet mellem de forskellige faggrupper på byggepladsen, så bygge- og anlægsprojekterne føres sikkert i mål inden for de aftalte rammer.   

Bygherrerådgivning

Med Lyngkilde som bygherrerådgiver kan I være sikre på, at jeres byggeri bliver gennemført på en effektiv, økonomisk og bæredygtig måde, og at resultatet opfylder jeres krav og forventninger. 

Certificeret statik

Lad Lyngkildes certificerede statikere hjælpe jer med at certificere jeres bærende konstruktioner. 

Eftersyn

Lyngkilde er specialiseret i at udføre en række forskellige eftersyn af bygninger og konstruktioner, herunder 1-års og 5-års eftersyn.

Elinstallationer

Vi sikrer, at elinstallationerne i jeres byggeprojekt er sikre, pålidelige og fungerer som planlagt.

Energi og indeklima

Vi sikrer, at bygninger er både energieffektive og skaber et sundt og behageligt indeklima for brugerne.

Fjernvarme

Lyngkildes ingeniører og fjernvarmespecialister har mere end 35 års erfaring med dimensionering og projektering af fjernvarmeledningsnet, såvel i forbindelse med udvidelse af forsyningsområder som renovering af eksisterende ledninger.

Jord & miljø

Lyngkildes miljøspecialister har stor og bred erfaring som rådgiver indenfor industrimiljø, håndtering af forurenet jord og indvinding af råstoffer.

Klimatilpasning

Lyngkildes rådgivning og bistand kan sikre, at jeres projekt imødegår alle elementer af håndtering og transport af vand, som et forandret klima fører med sig. 

Konstruktioner

Lyngkilde besidder stor viden indenfor bærende konstruktioner og tilbyder rådgivning om bærende konstruktioner på både små og store projekter. 

Elinstallationer

Vi sikrer, at elinstallationerne i jeres byggeprojekt er sikre, pålidelige og fungerer som planlagt.

Matterport

Hos Lyngkilde har vi stor erfaring med at anvende Matterport og vi tilbyder professionelle Matterport-registreringer, som en del af vores rådgivning inden for renoverings- og ombygningssager.

Sundhed og sygehuse

Vi rådgiver om renovering og nybyggeri på sygehuse, psykiatri og privathospitaler.

Syn & Skøn

Lyngkilde er skønsmænd i byggesager, hvor tvisten er endt i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 

Totalrådgivning

Lyngkilde varetager totalrådgivning inden for byggeri, anlæg og sundhedsbyggeri

VVS & Ventilation

Vi har oparbejdet en betydelig erfaring og en omfattende projektportefølje inden for VVS- og ventilationsområdet. Vores ekspertise dækker alt fra mindre byggeprojekter til store, installationstunge opgaver.

Har du spørgsmål til dit byggeprojekt?

Kontakt adm. direktør Per Harding for mere information om vores kompetencer inden for ingeniørrådgivning.

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for byggeri, anlæg og sundhed. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.