Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Energi og indeklima

Vores mål er at sikre, at bygninger både er energieffektive og skaber et sundt og behageligt indeklima for brugerne.

Lyngkilde hjælper bygherre med at optimere bygningers energiforbrug og indeklima både ved renovering og nybyggeri.

Indeklima

Indeklimaet er en af de vigtigste faktorer i et byggeri, og det er derfor en god idé at have specialister til at sikre, at det er optimalt. Et godt indeklima er vigtigt af sundhedsmæssige årsager, men det skal også tage højde for komfort og trivsel.

Lyngkildes indeklimaeksperter fokuserer på at balancere faktorer som temperatur, luftkvalitet, luftfugtighed, CO2 og støjniveau for at sikre den bedst mulige løsning i jeres byggeri. Vi tager også højde for eventuelle særlige behov eller krav fra brugerne af bygningen.

Et vigtigt middel i vores arbejde er udluftning og ventilation, da disse faktorer er afgørende for et godt indeklima. Isoleringen af bygninger er blevet meget bedre end tidligere, hvilket stiller endnu større krav til ventilationen i bygningerne. Hos Lyngkilde tager vi højde for alle disse faktorer tidligt i projekteringsprocessen.

Vi designer og dimensionerer klimaanlæg, der er tilpasset bygningens specifikationer og krav, og som sikrer optimal ventilation og luftkvalitet.

Energioptimering
Lyngkildes tekniske ingeniører hjælper jer med at identificere mulige energibesparelser i jeres bygninger.

 

Vi udfører energianalyser af bygningers energiforbrug og identificerer muligheder for at reducere energiforbruget. Desuden kan vi anbefale energibesparende tiltag som for eksempel efterisolering, energieffektiv belysning eller intelligente styringer af tekniske anlæg.

 

Endelig rådgiver vi om bæredygtig design og materialer, der kan bidrage til at reducere energiforbruget og minimere miljøpåvirkningen fra jeres byggeri.

Det hjælper vi med

  • Indeklimasimulering og -analyser
  • Energirammeberegninger
  • Varmetabsberegninger
  • Energianalyser
  • Design af tekniske installationer
  • Valg af materialer og udstyr
  • Beregning af mulige energibesparelser
  • (samme som punkt 3?)
  • Test og måling af luftkvalitet, temperatur og fugtighed
  • Dokumentation og rapportering om energieffektivitet og indeklima

Har du spørgsmål om energi og indeklima?

Kontakt afdelingsleder Brian Jensen for mere information om vores kompetencer inden for energi og indeklima.

Referencer inden for energi og indeklima

Børnehuset Egedammen

Opførelse af svanemærket daginstitution på 1100 m2 for Gladsaxe Kommune.  

Daginstitutionen Grønnegården

Opførelse af svanemærket daginstitution på 1.250 m2 for Gladsaxe Kommune. 

Daginstitutionen Legehuset, Brønshøj

Opførelse af daginstitutionen Legehuset med plads til 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn i Brønshøj.  

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.