Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Syn og skøn

Lyngkilde er skønsmænd i byggesager, hvor tvisten er endt i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 

Hvis du og en anden part i en byggesag ikke kan blive enige om kvaliteten af et stykke arbejde eller en ekstraregning, kan jeres advokat anmode om en syn og skønssag ved at sende en begæring til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Voldgiftsnævnet udnævner derefter en uvildig skønsmand. Dette kan for eksempel være Lyngkilde A/S, hvis fagspecialister har mange års erfaring som uvildige skønsmænd i forbindelse med tvister.

Lyngkildes skønsmænd hjælper også til, når retten beder os være beskikket sagkyndig.

Hvordan udfører vi syn og skøn? 

Som skønsmand foretager vi typisk en besigtigelse og bedømmelse af sagen og udarbejder en skønserklæring. Dette grundlag kan hjælpe jer med at løse tvivlsspørgsmålet ved et frivilligt forlig.

Hvis I stadig ikke kan blive enige, kan skønserklæringen bruges som bevis ved en retssag ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Lyngkildes ingeniør vil typisk undersøge og evaluere bygninger, konstruktioner, maskiner eller andre tekniske systemer for at vurdere deres tilstand, ydeevne, fejl og forhold. Når årsagen til forholdene er identificeret, vil ingeniøren identificere mulige løsninger.

Under syn og skøn processen inspicerer og måler vi de relevante dele af den pågældende konstruktion eller system og samler data for at kunne udføre en vurdering. Dette kan omfatte at tage billeder, foretage målinger, teste produkter og notere de konkrete forhold.

Efter inspektionen evaluerer vi data og udarbejder en skønserklæring. Skønserklæringen bruges som grundlag til at beslutte, hvordan man bedst kan løse et problem eller en konflikt, der er opstået i forbindelse med den undersøgte konstruktion eller system.

Det hjælper vi med

  • Besigtigelse af de faktiske forhold
  • Identificering af årsagen til forholdet på den pågældende bygning
  • Gennemgang af sagens bilag
  • Bygningstekniske undersøgelser
  • Test på produkter
  • Udarbejdelse af skønserklæring
  • Afhjemling i retten i forbindelse med hovedforhandlinger

Har du spørgsmål til syn og skøn?

Kontakt rådgivende ingeniør Morten Henriksen for mere information om vores kompetencer inden for syn og skøn.

Referencer inden for byggeri

Modernisering af Nykøbing Falster Sygehus

Modernisering og udbygning af Nykøbing Falsters Sygehus med 10.000 nye m2. Byggeriet har opnået en DNGB sølv-certificering.  

Skolen i Bymidten

Lyngkilde har 2019 hjulpet Helsingør Kommune med at renovere og udbygge Skolen i Bymidten. Projektet er gennemført imens skolen har været i fuld drift.  

Specialinstitutionen Kofoedsminde, Rødby

Opførelse af sikret specialinstitution med plads til 10 bo-enheder for Region Sjælland.

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.