Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Klimatilpasning

Lyngkildes rådgivning og bistand kan sikre, at jeres projekt imødegår alle elementer af håndtering og transport af vand, som et forandret klima fører med sig. 

Kravene til beskyttelse af bygninger og andre værdier mod fremtidens ekstreme vejrhændelser er blevet en stadig større udfordring på grund af klimaforandringerne. De eksisterende systemer og bassiner har ikke længere tilstrækkelig kapacitet, og der er flere steder behov for at opgradere.

Lyngkilde arbejder derfor med klimascenarier, når vi dimensionerer og projekterer nye lednings- og afløbssystemer.

Bæredygtige klimatilpasningsløsninger med lokal afledning af regnvand (LAR) så tæt på kilden som muligt beskytter bygninger og deres omgivelser mod oversvømmelser.

Gennem målrettet risikominimering af dagligdags og ekstreme hændelser sikrer vi, at vores løsninger kan skabe rekreative værdier f.eks. at anlæg til regnvands- og skybrudshåndtering kan indgå som attraktive elementer i ude- og byrum.

Bæredygtighed integreres f.eks. gennem valg af materialer og indsatser for biodiversitet.

Lyngkilde rådgivende ingeniører og eksperter har mange års erfaring, og vi er kendt for at fokusere på bygbare løsninger, der kan realiseres i praksis.

Vi hjælper jer med hele processen fra projektering af afløbs- og klimatilpasningsløsninger til byggeledelse, projektledelse og fagtilsyn. Vi udarbejder udbudsmateriale og håndterer dialogen med myndigheder og forsyningsvirksomheder.

Sådan kan vi hjælpe jer med klimatilpasning

 • Vi varetager projektledelsen og sikrer, at alle aspekter af klimatilpasningsløsninger udføres effektivt og i henhold til tidsplanen.
 • Gennem vores risikoanalyse får I en professionel vurdering af behovet og muligheden for målrettede klimatilpasningsløsninger, der sikrer mod oversvømmelser.
 • Vi hjælper jer med at designe klimasikringsløsninger, der passer til det specifikke bygge- og anlægsprojekts behov for håndtering og transport af vand. Dette kan omfatte etablering af dræn, højvandslukker og pumpeløsninger, faskiner og regnvandskassetter, regnvandsbassiner og opsamlingstanke samt LAR-anlæg, som supplement eller alternativ til de traditionelle kloaksystemer.
 • Vi udarbejder udbudsmateriale, som beskriver de nødvendige klimatilpasningsløsninger og anlægsarbejder.
 • Vi varetager dialogen med myndigheder og forsyningsselskaber samt sikrer koordinering med alle ledningsejere.
 • Vi varetager byggeledelsen, afholdelsen af byggemøder og udførelsen af fagtilsyn for at sikre, at arbejderne udføres korrekt og opfylder de krav, der er beskrevet i udbudsmaterialet.

Det hjælper vi med

 • Projektering af afløbs- og klimatilpasningsløsninger, herunder LAR
 • Udarbejdelse af samlet projektmateriale til udbud
 • Afholdelse af licitation samt kontraktforhandlinger og indstilling til accept
 • Myndighedsdialog
 • Ansøgning om tilslutnings- og udledningstilladelser
 • Ledningskoordinering
 • Projektledelse
 • Byggeledelse, økonomistyring og byggeregnskab
 • Fagtilsyn og afholdelse af byggemøder

Har du et spørgsmål om klimatilpasning?

Kontakt afdelingsleder Robin Larsen for mere information om vores kompetencer inden for klimatilpasning.

Referencer inden for klimatilpasning

Byggemodning for Skovholmslund ApS i Haslev

Lyngkilde har for Skovholmslund ApS i Haslev udført projektering, tilsyn og byggeledelse i forbindelse med byggemodning af et nyt boligområde i Haslev.

Klimatilpasning i Ringsted

Projektering af klimatilpasning i forbindelse med renovering af ledningsanlæg i Ringsted C.

Skolen i Bymidten

Lyngkilde har 2019 hjulpet Helsingør Kommune med at renovere og udbygge Skolen i Bymidten. Projektet er gennemført imens skolen har været i fuld drift.  

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.