Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ladestandere

Antallet af el-biler på vejene er stigende, og dermed øges behovet for en omfattende og effektiv ladestander-infrastruktur.

Vi tilbyder derfor rådgivning i forbindelse med etablering af ladestandere. Med indførelsen af regeringens ladestanderbekendtgørelse, kan vi støtte dig i at imødekomme minimumskravene for ladestandere i alle byggerier, både ved etablering og forbedring af eksisterende faciliteter. 

Rådgivning om ladestander
Som rådgivende ingeniører kan vi blandt andet hjælpe jer med følgende:

 • Etablering: Vi er et specialiseret rådgivende ingeniørfirma, der er dedikeret til at bistå offentlige myndigheder, virksomheder og øvrige organisationer med rådgivning og projektledelse inden for etablering af ladestandere. Vores erfaring og ekspertise gør os i stand til at imødekomme de nye krav i bekendtgørelse (BEK nr. 181 af 05/03/2020), som pålægger virksomheder med 20 eller flere parkeringspladser at etablere ladestandere.

 • Teknisk ekspertise: Vi har opbygget en solid viden om alle aspekter af ladestandere og er klar til at hjælpe dig med at forstå, hvordan denne nye bekendtgørelse påvirker din organisation. Vores rådgivningsteam udfører omfattende analyser af dit ladestanderprojekt, herunder lokationsvalg, tilslutning til nettet, kapacitetsberegninger og etableringsomkostninger. Desuden kan vi bistå med hele projektledelsen, herunder planlægning, design og udbud af ladestandere.

 • Overholdelse af bekendtgørelsen: Ifølge bekendtgørelsen (BEK nr 181 af 05/03/2020) skal virksomheder med 20 eller flere parkeringspladser have etableret ladestandere inden år 2025. Der er dog undtagelser for boligforeninger og små og mellemstore virksomheder. Vores team kan hjælpe din organisation med at vurdere, om I er omfattet af denne lovændring og står til rådighed med vejledning og ekspertise for at sikre overholdelse.

 • Kvalitetskontrol: Vi fører tilsyn og kvalitetskontrol på installationerne for at sikre, at de fungerer korrekt og opfylder de krav, der er fastsat.

 • Projektstyring: Vi hjælper med projektstyring af elinstallationerne. Dette kan omfatte at sikre, at elinstallationerne er færdige til tiden og inden for budgettet.

 • Kontakt: Uanset om du repræsenterer en offentlig myndighed, en virksomhed eller en organisation, der ønsker at installere ladestandere, kan Lyngkilde hjælpe jer med at opfylde de nødvendige krav og lette processen. Kontakt os i dag for at få mere information om, hvordan vi kan hjælpe jer med at etablere ladestandere og overholde de seneste lovgivningsmæssige krav. Vi er her for at bistå jer med at håndtere etableringen af ladestandere i overensstemmelse med gældende regler og med fokus på jeres konkrete behov og mål.

Det hjælper vi med

 • Teknisk design og specifikationer.
 • Beregning og dimensionering af elektriske systemer og komponenter.
 • Valg af udstyr og materialer.
 • Valg af energikilder og energieffektivitet.
 • Tilsyn og kvalitetskontrol af de elektriske installationer og komponenter.
 • Sikring af tidsplaner og budgetter.
 • Håndtering af entreprenøraftaler og kontraktforhandlinger. 
 • Miljømæssig og bæredygtig rådgivning i forhold til de elektriske installationers påvirkning på miljøet.
 • Sikkerheds- og arbejdsmiljørådgivning og overvågning af arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Har du spørgsmål om installationer?

Kontakt afdelingsleder Brian Jensen for mere information om elinstallationer.

Referencer inden for elinstallationer

Nordøst Amager Skole

Lyngkilde har fra 2018 – 2022 været ingeniørrådgiver på opførelsen af Nordøst Amager Skole. En folkeskole på 10.500 m2  til 840 skolebørn og 336 SFO-børn.

 

Børnehuset Egedammen

Opførelse af svanemærket daginstitution på 1100 m2 for Gladsaxe Kommune.  

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.