Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Byggeledelse

Vores byggeledere sikrer koordinering af byggeriets udførelse og forestår den økonomiske og tidsmæssige styring, således byggeriet føres sikkert i mål inden for de aftalte rammer.   

Byggeledelse er en vigtig proces i ethvert byggeprojekt. Vores erfarne byggeledere er udstyret med den nødvendige tekniske ekspertise og faglige viden til at sikre, at projekterne bliver udført på en sikker og effektiv måde. 

Vores byggeledere er en aktiv og synlig del af byggepladsen under udførelsen. De er ansvarlige for at udarbejde og implementere byggesagsbeskrivelser og hovedtidsplaner, som fastsætter den overordnede styring af projektet og den tid, der er til rådighed at bygge i.

Byggelederne deltager aktivt i projektgennemgangsmøder og afholder byggemøder, hvor de sikrer en god kommunikation og koordination mellem alle involverede parter i projektet. 

Desuden sikrer vores byggeledere koordination af fagtilsyn, så arbejdet udføres korrekt af de involverede fagfolk.

Vores byggeledere sørger for sikker økonomistyring og tidsstyring af projektet, således at projektet lever op til de aftalte tidsplaner og budgetter. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed i fokus 

Byggeledere sikrer, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt for alle involverede i projektet. De overvåger og koordinerer arbejdsmiljøforholdene og sikrer, at alle relevante love og regler overholdes. 

Vores byggeledere medvirker til at identificere og håndtere eventuelle risici eller problemer, der kan opstå i løbet af projektet.

De arbejder under projekteringen tæt sammen med andre involverede parter i projektet, såsom arkitekter og ingeniører, for at identificere eventuelle udfordringer ved udførelsen og finde løsninger herpå, inden de opstår på byggepladsen. 

Vi er stolte af vores kompetente byggeledere, og vi er overbeviste om, at deres faglige ekspertise og tekniske viden kan bidrage til at sikre, at byggeprojekterne forløber problemfrit og lever op til de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed. 

Det hjælper vi med

  • Byggeledelse
  • Afholdelse af byggemøder
  • Afholdelse af sikkerhedsmøder
  • Koordinering af aktiviteter på byggepladsen
  • Byggesagsbeskrivelser
  • Hovedtidsplaner
  • Projektgennemgangsmøder
  • Styring af økonomi og tid
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Koordinering af fagtilsyn

Har du spørgsmål til dit byggeprojekt?

Kontakt afdelingsleder Jakob Johansen for mere information om vores kompetencer inden for byggeledelse.

Referencer inden for byggeri

Modernisering af Nykøbing Falster Sygehus

Modernisering og udbygning af Nykøbing Falsters Sygehus med 10.000 nye m2. Byggeriet har opnået en DNGB sølv-certificering.  

Skolen i Bymidten

Lyngkilde har 2019 hjulpet Helsingør Kommune med at renovere og udbygge Skolen i Bymidten. Projektet er gennemført imens skolen har været i fuld drift.  

Specialinstitutionen Kofoedsminde, Rødby

Opførelse af sikret specialinstitution med plads til 10 bo-enheder for Region Sjælland.

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.