Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Håndtering af forurenet jord

Hos Lyngkilde har vi siden slutningen af 1980’erne hjulpet private og offentlige bygherrer med at klassificere og håndtere forurenet jord.

Med vores solide erfaring og overblik kan vi hjælpe jer med at varetage alt fra kontakt med myndighederne, til prøvetagning af jorden, tolkning af analyseresultater, samt udarbejdelse af jordhåndteringsplan.

Vores miljøafdelingen gennemfører planlægning, udførelse og dokumentation af klassificering af jord, som skal flyttes fra forureningskortlagte ejendomme eller ejendomme i byzone, som er omfattet af områdeklassificering.

Ved at kende jordens forureningsgrad på et tidligt tidspunkt, minimerer du risikoen for uønskede, økonomiske overraskelser i dit byggeprojekt.

Med en klassificering og en myndighedsgodkendt jordhåndteringsplan kan du komme i gang med at grave og bortskaffe den opgravede jord uden unødige forsinkelser.

Gravearbejder, som berører forureningskortlagte grunde, kan kræve en særlig tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Lyngkildes miljøafdeling har stor erfaring med udarbejdelse af § 8-ansøgninger, som typisk skal omfatte historisk redegørelse for tidligere aktiviteter på arealet og lokalisering af potentielle forureningskilder samt risikovurderinger og en detaljeret jordhåndteringsplan.

Lyngkildes miljøspecialister har ved gennemførelse af miljøtekniske undersøgelser på flere hundrede ejendomme i forbindelse med myndighedernes lokalisering og kortlægning samt ved udførelse af konkrete bygge- og anlægsprojekter på kortlagte ejendomme opnået et bredt kendskab til forureninger fra mange forskellige virksomhedsbrancher.

Det hjælper vi med

  • Varetagelse af myndighedskontakt
  • Udarbejdelse af undersøgelsesoplæg til prøvetagning og analysering
  • Tolkning af analyseresultater og risikovurderinger
  • Forslag til forureningsafværgende tiltag
  • Dokumentation af klassificering af jord
  • Udarbejdelse af §8-ansøgninger
  • Udarbejdelse af jordhåndteringsplan
  • Dokumenterende afrapportering

Har du spørgsmål til håndtering af forurenet jord?

Kontakt rådgivende ingeniør Berit Birkelund for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at håndtere forurenet jord.

Referencer inden for jord og miljø

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.