Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Jord og miljø

Lyngkildes miljøspecialister har stor og bred erfaring som rådgiver indenfor industrimiljø, håndtering af forurenet jord og indvinding af råstoffer.

Kompetencer inden for jord og miljø

Håndtering af forurenet jord

Hos Lyngkilde har vi siden slutningen af 1980’erne hjulpet private og offentlige bygherrer med at klassificere og håndtere forurenet jord.

Råstofindvinding

Lyngkildes ingeniører og miljøspecialister har mere end 30 års erfaring med udarbejdelse af ansøgninger om erhvervsmæssig råstofindvinding på land, herunder udarbejdelse af grave- og efterbehandlingsplaner.

Industrimiljø

Lyngkilde yder bistand til såvel virksomheder som offentlige myndigheder i forbindelse med miljøgodkendelser og miljøtilsyn på virksomheder.

Skal vi hjælpe dig med en jord- og miljøopgave?

Kontakt rådgivende ingeniør Berit Birkelund for at høre mere om vores kompetencer inden for jord og miljø.

Referencer inden for jord og miljø

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.