Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bygherrerådgivning

Vores fornemmeste opgave er at sikre, at jeres byggeri bliver gennemført på en effektiv, økonomisk og bæredygtig måde, og at resultatet opfylder jeres krav og forventninger. 

Som bygherrerådgiver eller totalrådgiver hjælper vi bygherre med at planlægge og gennemføre byggeri eller anlægsopgaver fra den indledende planlægningsfase til afslutningen af projektet.

Med vores omfattende erfaring og ekspertise inden for projektledelse, byggeri og anlæg sikrer vi, at bygherre får den rigtige rådgivning og støtte til at opfylde projektets mål og krav samtidig med, at der tages hensyn til lovgivning, økonomi, kvalitet og miljø.

Vi er bygherres rådgiver og repræsentant og sikrer, at bygherrens interesser og behov er i fokus under hele projektet.

Derfor skal I vælge Lyngkilde

Ved at benytte Lyngkilde som bygherrerådgiver eller totalrådgiver får I som bygherre professionel og uafhængig rådgivning og assistance i forbindelse med et byggeri eller anlægsprojekt.

 • Projektstyring: Vi hjælper med at styre hele projektet fra start til slut. Dette inkluderer planlægning, myndighedsforhold, udbudsstrategi, koordinering af aktiviteter som arkitektur konstruktion, anlæg, tekniske installationer samt styring af underleverandører og entreprenører.

 • Den gode kommunikation: Vi fungerer som bindeled mellem jer som bygherre og de forskellige underleverandører og entreprenører, der er involveret i projektet. Vores fokus er altid at sikre den gode og klare kommunikationen mellem alle involverede parter.

 • Økonomisk rådgivning: Vi rådgiver om budgettering og andre økonomiske aspekter af projektet. Dette hjælper med at sikre, at projektet bliver gennemført inden for de fastsatte, økonomiske rammer.

 • Risikominimering: Vi identificerer og minimerer potentielle risici i projektet, før de bliver til store problemer. Dette kan bidrage til at undgå forsinkelser, budgetoverskridelser og andre uforudsete omkostninger.

 • Miljø og bæredygtighed: Vi rådgiver jer om projektets påvirkning på miljøet og sikre lovgivning overholdes. Har bygherre har særlige ønsker eller krav til bæredygtighed eller efterlevelse af FNs Verdensmål bliver de integreret i projektet.

 • Kvalitetssikring: Vi arbejder med kvalitetssikring som naturlig del af vores arbejde gennem alle projektfaser for at sikre fastholdelse af høj faglighed, samt at bygherrens krav og forventninger bliver indfriet.

Det hjælper vi med

 • Rådgivning om projektudvikling og planlægning. 
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer og teknisk beskrivelse af projektet. 
 • Identifikation af mulige risici og problemer.
 • Rådgivning om udbudsstrategi og valg af samarbejdspartnere og entreprenører.
 • Kontraktforhandling med entreprenører og leverandører.
 • Kvalitetssikring og kontrol af projektet i alle faser. 
 • Styring af projektets tidsplan, økonomi samt byggeregnskab. 
 • Rådgivning vedr. bæredygtighed og miljømæssige forhold.
 • Sikkerheds- og arbejdsmiljørådgivning. 

Har I brug for en bygherrerådgiver?

Kontakt administrerende direktør Per Harding for mere information om vores kompetencer inden for bygherrerådgivning.

Referencer inden for bygherrerådgivning

Modernisering af Nykøbing Falster Sygehus

Modernisering og udbygning af Nykøbing Falsters Sygehus med 10.000 nye m2. Byggeriet har opnået en DNGB sølv-certificering.  

Genopførelse af Vig Hallen

Genopførelse af idræts- og multihaI samt renovering af svømmehal.

Udvidelse af fjernvarmeforsyningen i områderne 33 og 39 i Næstved

Lyngkilde har for Næstved Fjernvarme A.m.b.A udvidet fjernvarmeområder med i alt 11 km ledningsanlæg i et større erhvervsområde i Næstved . De tidligere naturgaskunder er under udførelsen konverteret til fjernvarme.

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.