Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

ANLÆG / MILJØ - KLOAK / VANDFORSYNING

Byggemodning, Kærsagrene, 2018-2019
Lyngkilde har for Næstved Kommune og NK Forsyning udført detailprojektering af veje og ledningsanlæg samt ført tilsyn og byggeledelse i forbindelse med byggemodning af området Kærsagrene, 4700 Næstved.
Lyngkilde har i udførelsesfasen bistået med byggeledelse, tilsyn og ledningskoordinering. I samarbejde med entreprenøren har Lyngkilde udarbejdet materiale til maskinstyring og afsætning.
Byggemodningen af 50 grunde har omfattet etablering af ca. 7.000 m² boligveje, ca. 1850 m regn- og spildevandsledninger Ø 160-600 mm og stikledninger til 50 parceller samt ca. 1100 m vandledninger og stik til alle parceller. Under udførelse har Lyngkilde varetaget ledningskoordinering mellem alle aktører/forsyningsejere.
Projektering og udbud fra april til juli 2018.Udførelsesperiode fra august 2018 til februar 2019
Samlet budget: Ca. kr. 9 mio excl. moms
Lyngkilde er totalrådgiver og varetager såvel projektledelse samt projektering, byggeledelse og fagtilsyn i opgaven.
Bygherre: Næstved Kommune, Center for Trafik og Ejendomme, NK-Spildevand A/S, NK-Vand A/S

Kloakering, NHS - Nyt Helsingør Stadion, 2016-2019
Lyngkilde har som underrådgiver for NOVA5 udført projektering, fagtilsyn i forbindelse med jord og kloakering for det nye stadion som opføres for Helsingør kommune. Projektet har desuden omfattet koordinering af ledninger samt opførelse af stadionbygning med fuld kælder og 1. sal.
Spilde- og regnvandskloakeringen har omfattet etablering af afvanding fra stadionbygning og baneanlæg inkl. pumpestationer, forsinkelse via rørbassin og udløb for regnvand til nærliggende sø.
Konstruktioner, VVS, ventilation og El for stadionbygning og baneanlæg.
Projektering og udbud fra 2016 til august 2019. Udførelsesperiode fra juli 2018 til maj 2019.
Samlet budget: Ca. kr. 60 mio excl. moms
Lyngkilde er underrådgiver og varetager projektering og fagtilsyn i opgaven.
Bygherre: Helsingør Kommune

Kloakering, SIB - Skolen i Bymidten, Helsingør, 2016-2019
Lyngkilde har som ingeniørrådgiver udført projektering og fagtilsyn i forbindelse med jordarbejder og kloakering på Skolen i Bymidten for Helsingør kommune. Projektet omfatter renovering og udbygning af skolen med etablering af en idrætshal samt en fællesbygning til musikskole og udskolingen samt en fagklasse bygning. Samlet nybygger ca. 6.000 m². Der foretages renovering og ombygning af de øvrige skolebygninger, i alt 8.000 m². Skolegården bliver renoveret/moderniseret med ændringer af de nuværende belægninger og terrænforhold bl.a. ved etablering af en række faciliteter for udendørsaktiviteter. Skolen ligger i bynært, tætbefolket og trafikeret miljø. Skolen er i drift under hele udførelsesforløbet, og der håndteres således hensyn til skoleelever samt gående, cyklister og kørende trafik.
Projektering og udbud fra 2016 til efterår 2017. Udførelsesperiode fra vinter 2017 til 2019
Samlet budget: Ca. kr. 320 mio excl. moms
Ingeniørrådgiver og varetager projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
Bygherre: Helsingør Kommune
Arkitekt og totalrådgiver: Kjaer & Richter
Landskabsarkitekt: 1:1 Landskab

Spildevandskloakering Klosterlunden, 2017-2018
Lyngkilde har for NK-Spildevand udført projektering, tilsyn og byggeledelse i forbindelse med spildevandskloakering af et nyt boligområde, jf. Spildevandsplanen.
Spildevandskloakeringen har omfattet arbejder i 3 delområder:

 • Vejdirektoratets område
  Etablering af ny spildevandsledning Ø200 mm PP incl. brønde, stikledninger samt nye stikledninger til spildevand.
 • Halfdan Rasmussens Vej
  Etablering af ny spildevandsledning Ø200 mm PP incl. brønde, stikledning til kommende storparcel samt etablering af nye regn- og spildevandsledninger og brønde frem til entreprisegrænsen.
 • Byggemodning
  (34 boliger og 26 parceller for tæt/lav boligbebyggelse)
  Etablering af ny spildevandsledning ø 160 og 200 mm PP incl. brønde, stikledninger samt etablering af nye spildevandsledninger og brønde frem til etapegrænsen.
Projektering og udbud fra juni til oktober 2017. Udførelsesperiode fra november 2017 til juli 2018
Samlet budget: Ca. kr. 11 mio excl. moms
Lyngkilde er totalrådgiver og varetager såvel projektledelse samt projektering, byggeledelse og fagtilsyn i opgaven.
Bygherre: NK-Spildevand A/S

Spildevandskloakering Spragelse, Næstved, 2017-2018
Lyngkilde har for NK-Spildevand udført projektering, tilsyn og byggeledelse i forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land, jf. Spildevandsplanen. Projektet har desuden omfattet renovering af ledninger for vejafvanding. Spildevandskloakeringen har omfattet etablering af hovedledninger, brønde og stik til 14 ejendomme i Spragelse samt etablering af to pumpestationer, én Ø2000 pumpebrønd og ventilbrønd, en Ø1250 pumpebrønd og trykledning fra disse. Renovering af vejafvandingen har omfattet nylægning af dræn og regnvandsledninger.
Projektering og udbud fra april til august 2017. Udførelsesperiode fra september 2017 til april 2018
Samlet budget ca. kr. 4 mio. excl. moms
Lyngkilde er totalrådgiver og varetager såvel projektledelse samt projektering, byggeledelse og fagtilsyn i opgaven.
Bygherre: NK-Spildevand A/S, Næstved Kommune

Kloakrenovering Holmegaardsvej m.fl. Fensmark, 2016-2018
Lyngkilde har for NK-Spildevand A/S udført projektering, tilsyn og byggeledelse i forbindelse med renovering af eksisterende kloakledninger i Holmegaardsvej og Tørvevej, Fensmark. Området er fælleskloakeret og eksisterende kloakledninger var placeret i fortovsarealer i begge sider.
I samråd med beboere i området blev det besluttet, at der ved renoveringen af kloak blev lagt både spildevands- og regnvandsledninger selvom dette ikke fremgår af spildevandsplanen. Der blev ikke stillet krav om separering af kloak på egen grund, men mange grundejere valgte at separere med det samme.
Opgaven har omfattet etablering af ca. 1200 m regnvandsledning ø 500 – 1000 mm og spildevandsledning ø 250 mm med tilhørende tilslutning af eksisterende ejendomme. Derudover er der etableret nye regnvandsstik til samtlige ejendomme.
Projektering og planlægning er i gang frem til i foråret 2017. Byggeperiode fra maj 2017 til juli 2018.
Samlet budget: Ca. kr. 17 mio excl. moms
Lyngkilde er totalrådgiver og varetager såvel projektledelse samt projektering og fagtilsyn i opgaven.
Bygherre: NK-Spildevand A/S

Ny vandledning incl. stik, Ringstedgade/Kalbyrisvej, 2017
Lyngkilde har for NK-vand udført projektering, tilsyn og byggeledelse i forbindelse med ny vandledning samt stik til ejendomme i Næstved by.
Vandleding har omfattet etablering af ny hovedledninger ø250, inkl. stik til 50 ejendomme på Ringstedgade/Kalbyrisvej. Hovedledning er udført som styret underboring, 500 meter.
Projektering og udbud samt udførelse fra januar til december 2017
Samlet budget: Ca. kr. 3 mio excl. moms
Lyngkilde er totalrådgiver og varetager såvel projektledelse samt projektering, byggeledelse og fagtilsyn i opgaven
Bygherre: NK-Vand A/S og Næstved Kommune

Renovering af vandledning, Dyssegårdsparken, 2016-2017
Lyngkilde har for NK-vand udført projektering, tilsyn og byggeledelse i forbindelse med ny vandledning samt stik til ejendommei Næstved by.
Vandleding har omfattet etablering af ny hovedledninger på stamvejene i Dyssegårdsparken, inkl. stik til 42 ejendomme.
Arbejder er udført primært ved opgravning, men en del af hovedledningerne er udført som styret underboring.
Udover ovennævnte, er der projekteret nye stik til de resterende 525 ejendomme i Dyssegårdsparken.
Projektering og udbud samt udførelse fra december 2016 til december 2017
Samlet budget: Ca. kr. 3 mio excl. moms
Lyngkilde er totalrådgiver og varetager såvel projektledelse samt projektering, byggeledelse og fagtilsyn i opgaven
Bygherre: NK-Vand A/S og Næstved KommuneLyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.