Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

BOLIGER -
ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGERJyderup og Mørkøv, Ombygning af plejehjem, 2017-2019
Lyngkilde skal sammen med White arkitekter for boligselskabet Domea stå for gennemførelsen af Helhedsplan for Holbæk Kommunes eksisterende plejecentre ”Elmelunden” i Jyderup og ”Rosenvænget” i Mørkøv. Opgaven omfatter ombygning af de nuværende 28 plejeboliger i Elmelunden til 14 ældreboliger, ombygning af de nuværende 30 demensboliger og servicearealer i Rosenvænget til 15 ældrebo­liger samt ændring af de eksisterende øvrige 50 boliger I Rosenvænget. Derudover renoveres fællesarealer og servicearealer.
Samlede håndværkerudgifter ca. 52 mio kr. excl. moms

Skælskør, Renovering af plejecenter, 2016-2018
Sammen med Arkitektfirmaet HS og Skala Arkitekter har Lyngkilde vundet rådgivningsopgaven på plejecenter i Skælskør. Der skal i det fremtidige plejecenter etableres 29 plejeboliger fordelt på Leve Bo miljøer. Til hvert Leve Bo-Miljø skal der etableres fælles boligarealer og servicearealer til personalet. I de nye bomiljøer vil det være helt centralt, at det er hverdagslivet, der er i fokus. Et karakteristika ved leve-bomiljøet er, at beboerne har frihed til forskellighed. Den enkelte beboers valg og fravalg kan være meget forskellige,og der skal derfor findes fleksible løsninger, der kan imødekomme mange forskellige behov. Medbestemmelse og indflydelse på eget liv bliver således helt centrale begreber i fremtidens Skælskør Plejecenter.
Anlægsbudget ca. 50 mio kr.

Jyderup, Elmelunden, 2012-2015
Domea ønsker at opføre 70 plejeboliger med tilhørende plejecenter i forbindelse med det eksisterende plejecenter Elmelunden i Jyderup. Boligerne opføres som ”passivhuse”. En ombygning af 26 eksisterende plejeboliger udføres i forlængelse af nybyggeriet.
Byggestart 2012
Samlet budget ca. kr. 100 mio excl. moms.
Lyngkildes medvirken:Ingeniørrådgiver, projektering samttilsyn med alle ingeniørmæssige discipliner
Udbudsform: Hoved- eller fagentreprise, EU-udbud med prækvalifikation og begrænset licitation
Bygherre: Holbæk Ældreboligselskab v/ Domea, kontaktperson: Karsten Pedersen
Arkitekt: White arkitekter A/S

Brøndbyøster, Botilbud Lunden, 2011-13
Lyngkilde A/S har forestået projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag ved udbygning af botilbuddet ”Lunden” med 12 nye boliger, opført som § 108 boliger for svært handicappede samt ny bygning med administration, køkken, cafe og aktivitetsrum.
Tidsplan: Projektering og udbud er foretaget i forår 2012. Byggeperiode fra september 2012 til august 2013. Byggeriet er afleveret i august 2013.
Samlet anlægssum: Ca. kr. 30 mio excl moms
Lyngkilde har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder indeklima, ventilationsanlæg og bærende konstruktioner samt fagtilsyn.
Bygherre: Region Hovedstadens Psykiatri, Jais Elvekjær
Arkitekt og projektleder: Friis & Moltke
Byggeledelse: Brunsgaard og Laursen ApS

Næstved, Birkebjergcentret
Opførelse af 14 nye tagboliger med tilhørende fællesfaciliteter på eksisterende 3 etagers bygning

Mogenstrup, Ældrecenter
Ombygning af eksisterende plejehjem til 28 stk. ældreboliger samt tilbygning af centerdel

Dalby, Lindhardsvej
Opførelse af 15 nye ældreboliger og ombygning af 11 eksisterende ældreboliger

Næstved, Farimagsvej 61-63
24 ældreboliger bestående af 2 punkthuse med forbindelsesgange

Glumsø, 12 ældreboliger
Opførelse af 12 ældreboliger i 2 plan med udvendig svalegang og elevatortårn

Næstved, Bo- og Naboskaber, Otterup og Tommerupvej
Etablering af 14 boliger ved ombygning af den tidligere institutionsbygning på Otterupvej samt nyopførelse af 19 boliger på Tommerupvej med fællesrum og personalefaciliteter

 


Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.