Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Print side Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

BOLIGER - NYBYGGERI

 

Kalundborg, Lupinvej, 2017-2019
VAB ønsker, at opføre 44 nye boliger. Boligenhederne ligger i god afstand til hinanden for at skabe gode dagslysforhold i boligerne, og kig imellem gårdrummet og landskabet. Facadematerialerne holdes i en naturfarvet teglsten med rødlige nuancer og en rød tegl på taget. Boligerne vil blive opført som Lavenergi klasse 2020, for at bygge energieffektivt er der i konceptudviklingen, fokuseret på at bygge kompakt, for at reducere bygningens varmetab.
Projektering og udbud er foretages i 2017/18. Byggestart påregnes sommer 2018. Byggeriet forventes afleveret i foråret 2019.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. kr. 53 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder indeklima, ventilationsanlæg og bærende konstruktioner samt fagtilsyn.
Bygherre: Boligselskabet VAB
Arkitekt og projektleder: White arkitekter, Næstved,

Næstved, Lupinhaven, 2017-2019
Boligselskabet Trollebo at opføre en tidsvarende, bæredygtig bebyggelse med i alt 32 familieboliger samt en række små boliger på hjørnet af Ejlersvej og Lupinvej der tidligere var bebygget med en industriejendom er i dag ryddet og en ny dagligvarebutik er opført i grundens østlige ende. Bebyggelsen udføres som to fireetagers punkthuse, der udføres, så de passer naturligt ind i områdets nuværende karakter af boligbebyggelser. Samtidig skal udformningen være en tidsvarende boligbebyggelse, hvor nøgleordene er bæredygtighed, beboerindflydelse og god totaløkonomi.
Projektering og udbud 2017. Byggestart sommer 2018. Byggeriet forventes afleveret i foråret 2019.
Samlede håndværkerudgifter: Ca.kr. 40 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder indeklima, ventilationsanlæg og bærende konstruktioner samt fagtilsyn.
Bygherre: Boligselskabet Trollebo v/ Domea, kontaktperson: Christian Kierkegaard
Arkitekt og projektleder: CASA arkitekter, Næstved, Poul Quist

Roskilde, Præstemarkshusene, 2016-2018
Der opføres yderligere 7 nye enfamiliehuse og 4 dobbelthuse med 2 boliger i hver - i alt 15 nye boliger, placeret i den eksisterende bebyggelsesplan. I forbindelsen med nybyggeriet udføres byggemodning med nye tilkørselsveje, P-pladser og forsyningsledninger.
Energi og bæredygtighed. Nybyggeri opføres i energiklasse 2020 i henhold til BR15.
Myndighedsprojekt og hovedprojektering februar – december 2016. Udbud primo 2017 Byggeperiode fra medio 2017 med aflevering medio 2018.
Samlet budget ca. 20.000.000 kr. excl. moms.
Lyngkildes medvirken: Har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder modningsarbejder
Bygherre: Boligselskabet Sjælland, v/ Henrik Skov
Arkitekt og projektleder: White arkitekter

Ishøj, Ishøj Boligselskab v/Vejleå Kirke, 2013-15
Nybyggeri af 46 boliger i totalentreprise. 3 etages bygning ved siden af Vejleå Kirke.
Bebyggelsen placeres oven på et eksisterende parkeringsdæk.
Bygningskroppene er udformet som en terrasseret bebyggelse med altaner i op til 3 etager. Bebyggelsen opføres i en U-form med åbning mod kirken og orienterer sig mod en indre gårdhave.
Nyt fælleshus indrettes med beboerlokale samt køkken og toiletfaciliteter.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. kr. 52 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver
Udbudsform: Totalentreprisekonkurrence
Bygherre: Boligselskabet Ishøj v/Domea, kontaktperson: Jan Storgaard
Arkitekt: Virumgaard arkitekter A/S, KBH

Jyderup, Elmelunden, 2012-2015
Domea ønsker at opføre 70 plejeboliger med tilhørende plejecenter i forbindelse med det eksisterende plejecenter Elmelunden i Jyderup. Boligerne opføres som ”passivhuse”. En ombygning af 26 eksisterende plejeboliger udføres i forlængelse af nybyggeriet.
Byggestart 2012
Samlet budget ca. kr. 100 mio excl. moms.
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering samt tilsyn med alle ingeniørmæssige discipliner
Udbudsform: Hoved- eller fagentreprise, EU-udbud med prækvalifikation og begrænset licitation
Bygherre: Holbæk Ældreboligselskab v/ Domea, kontaktperson: Karsten Pedersen
Arkitekt: White arkitekter A/S

Køge, Boholtevej, 2011-14
Opførelse af 52 almene familieboliger i etape 1, og 33 boliger i etape 2 på Boholtevej 95, 4600 Køge. Opføres i 2 boligblokke i henholdsvis 2-4 etager efter nedrivning af en del af det tidligere ”Teknisk skole”.
Byggestart 2012
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 70 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Bygherrerådgiver på ingeniørarbejder i udbudsfasen samt bygherrerådgiver og projektleder i udførelsesfasen
Udbudsform: Totalentrepriseudbud på grundlag af projektforslag, EU-udbud med prækvalifikation og begrænset licitation
Bygherre: Boligselskabet Domea Køge v/ Domea, kontaktperson: Karsten Pedersen.
Arkitekt: Apostelgården Tegnestue, Næstved

Kalundborg, FOB, Nyvangsparken, 2012-13
Opførelse af 33-40 plejeboliger med tilhørende servicearealer i Kalundborg. Efter nedrivning af 3 eksisterende beboelsesbygninger, påtænker FOB at opføre 33-40 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter. I alt ca. 2700 – 3250 m2. Projektet forventes gennemført som et etapebyggeri.
Byggestart 2012
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 36 mio. excl moms
Lyngkildes medvirken: Bygherrerådgiver på ingeniørarbejderne
Udbudsform: Totalentrepriseudbud på grundlag af projektforslag
Bygherre: FOB, Kalundborg; kontaktperson: Mona Nørgaard
Arkitekt: White arkitekter A/S

Brøndbyøster, Botilbud Lunden, 2011-13
Lyngkilde A/S har forestået projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag ved udbygning af botilbuddet ”Lunden” med 12 nye boliger, opført som § 108 boliger for svært handicappede samt ny bygning med administration, køkken, cafe og aktivitetsrum.
Tidsplan: Projektering og udbud er foretaget i forår 2012. Byggeperiode fra september 2012 til august 2013. Byggeriet er afleveret i august 2013.
Samlet anlægssum: Ca. kr. 30 mio excl moms
Lyngkilde har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder indeklima, ventilationsanlæg og bærende konstruktioner samt fagtilsyn.
Bygherre: Region Hovedstadens Psykiatri, Jais Elvekjær
Arkitekt og projektleder: Friis & Moltke
Byggeledelse: Brunsgaard og Laursen ApS

Ll. Skensved, Boligselskabet Domea, 2011-13
Opførelse af 35 almene boliger, fordelt på 16 ældreboliger og 19 familieboliger, beliggende Ølbyvej 183, Lille Skensved, 4600 Køge. Opføres i 3 boligblokke i henholdsvis 2 ½, 2 og 1 ½ etage efter nedrivning af det tidligere ”Skensvedhjemmet”.
Byggestart 2012
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 31 mio excl moms
Lyngkildes medvirken: Bygherrerådgiver på ingeniørarbejder i udbudsfasen samt bygherrerådgiver og projektleder i udførelsesfasen
Udbudsform: Totalentrepriseudbud på grundlag af projektforslag, begrænset licitation
Bygherre: Boligselskabet Domea Køge v/Domea, kontaktperson: Kjeld Skelmose
Arkitekt: Apostelgården Tegnestue, Næstved

Herlev, Opførelse af 46 boliger i Hørkær, 2011-2012
Lyngkilde har sammen med Totalentreprenøren Dansk Boligbyg vundet opførelsen af 46 boliger i Hørkær ved Herlev for Boligforeningen 3B. Som øvrige rådgivere er tilknyttet Kant Arkitekter, Rønslev Andersen. Projektet er en del af et større boligbyggeri på den såkaldte Glødelampegrund i Hørkær ved Herlev. Tre boligforeninger er bygherrer for i alt ca. 300 boliger, der skal projekteres og opføres sideløbende. Det samlede byggeri deles op i seks projekter på hver sin storparcel. Boligerne placeres i henholdsvis 3 og 7 etagers bygninger hvor der er lag vægt på lys, luft og flexibilitet. Totalentreprisen er vundet efter en kombineret pris- og projektkonkurrence, hvor Dansk Boligbygs forslag er kåret som det samlet set bedste. Bygningerne opføres som energiklasse 2015.
Byggestart 2012
Samlede håndværkerudgifter: Ca. kr. 60 mio. excl moms
Lyngkildes medvirken: Projektering samt tilsyn med installationer samt fungeret som extern anerkendt statiker
Udbudsform: Totalentreprisekonkurrence
Bygherre: Boligforeningen 3B
Arkitekt: Kant Arkitekter

Næstved, Otterupvej og Tommerupvej, 2006 - 2008
I forbindelse med nedlæggelse af Storstrøms Amt har Næstved Kommune overtaget ansvaret for anlæg og drift af Bo- og Naboskaberne i kommunen. I den forbindelse har Næstved Kommune stået som bygherre for bl.a. etablering af 14 boliger ved ombygning af den tidligere institutionsbygning på Otterupvej samt nyopførelse af 19 boliger på Tommerupvej med fællesrum og personalefaciliteter.
Byggestart 2007
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 36 mio
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering samt tilsyn med alle ingeniørmæssige discipliner
Udbudsform: Offentligt udbud i fagentreprise
Bygherre: Næstved Kommune, kontaktperson: Carl Mikkelsen
Arkitekt: CASA Arkitekter A/S

Næstved, Indre Vordingborgvej 2008
Etageejendom med udvendig svalegang og elevator med 12 boliger.
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver for de bærende konstruktioner og udført projektering og projektopfølgning herfor
Bygherre: MTN ejendomme

Næstved, Bo- og Naboskab 66 boliger, 2005-2006
Opførelse af 66 nye beskyttede boliger samt fællesrum og personalefaciliteter. Samlet areal ca. 5.500 m2. Boligerne er beliggende på 3 lokaliteter (Sneppevej, Eskadronsvej, og Jasminvej)
Håndværkerudgifter ca. kr. 70 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering samt tilsyn med alle ingeniørmæssige discipliner
Udbudsform: Udbud i hovedentreprise i indbudt licitation
Bygherre: Næstved Kommune, kontaktperson: Carl Mikkelsen
Arkitekt: CASA arkitekter A/S

Næstved, Rønnebækhave, 2004-2006
Opførelse af 23 almennyttige familieboliger. Bebyggelsen består af 2 blokke med 3- og 4-rums boliger i ét og to plan. Blokkene er opført med sandwichfacadeelementer med teglsten, betonetage-adskillelse og spær med betontagsten. Den ene blok består af 8 boliger, som energimæssigt er udført som et ”passive house”, højisoleret med jordvarmeanlæg og solcelledrevet ventilation som forsøgsprojekt.
Håndværkerudgifter ca. kr. 19 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, projektering og tilsyn med alle ingeniørdiscipliner samt forestået byggeledelsen
Udbudsform: Forsøgsbyggeri i hovedentreprise ved Hansen og Andersen A/S
Bygherre: Boligselskabet Trollebo v/ Domea; kontaktperson: Keld Sørensen
Arkitekt: Suensons Tegnestue A/S, København
Energi-forsøgsprojekt: Cenergia Energy Consultants

 

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.