Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

BOLIGER - BYGNINGSRENOVERING

Næstved, Boliger i Næstved Vandrehjem, 2017-2019
Hovedprojektering 2017. Udbud og licitation efteråret 2018. Byggeperiode fra primo 2018 med forventet aflevering årsskiftet 2018/19.
Samlet budget ca. 24.000.000 kr. excl. moms.
Lyngkildes medvirken: Har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder indeklima, og bærende konstruktioner.
Bygherre: Boligselskabet Sjælland
Arkitekt og projektleder: casa arkitekter

København, Enghavecenteret, 2014-2018
Bebyggelsen består af 2 boligfløje i 5 etager over dagligvarebutik i stueplan og med fuld kælder og som er forbundet med tværliggende bygning i 1. sals niveau. I alt 128 hovedsagelig et-rums lejligheder. I stueplan og 1. sal af den ene blok er der erhvervslejemål. Hovedprojektering november 2015 - februar 2016. Udbud og licitation efteråret 2016. Byggeperiode fra primo 2017 med forventet aflevering årsskiftet 2017/18.
Samlet budget ca. 42.000.000 kr. excl. moms.
Lyngkildes medvirken: Har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder indeklima og bærende konstruktioner. Byggeledelse.
Bygherre: Ejerforeningen Enghavecentret v/fmd. Brian Jack Rosendahl
Arkitekt og projektleder: EFFEKT arkitekter

Roskilde, Præstemarkshusene, 2016-2018
Præstemarkshusene er opført i 1940'erne, og hører således til nogle af de ældste almene boliger i Roskilde. Afdelingen består af 17 dobbelthuse med 4 boliger i hver, samt af 21 enkelthuse, i alt 89 boliger. Alle huse er opført i 1 plan med udnyttet tagetage, der er fuld kælder i dobbelthu-sene og ca. ½ kælder i enfamiliehusene. Bebyggelsen er plaget af mange skimmelsvampe problemer i afdelingen, primært i tag- og kælderkonstruktioner.
Dispositionsforslag er udarbejdet og Skema A er godkendt. Myndighedsprojekt og hovedprojektering februar – december 2016. Udbud primo 2017. Byggeperiode fra medio 2017 med forventet aflevering medio 2018.
Samlet budget ca. 50.000.000 kr. excl. moms.
Lyngkildes medvirken: Har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder modningsarbejder
Bygherre: Boligselskabet Sjælland, v/ Henrik Skov
Arkitekt og projektleder: White arkitekter

København, Boligselskabet AAB Afdeling 37, 2013-2016
Opgaven omfatter energirenovering herunder ombygning af varmeanlæg og efterisolering. Afdelingens varmecentral konverteres fra damp til fjernvarme og det giver mulighed for en bedre styring af anlægget.
Tilstandsvurdering, energimærke og videre undersøgelser med bl.a. termografering og måling af indvendige vægtemperaturer viser der er behov for yderligere energirenovering. Det overordnede mål for renoveringsarbejderne er således at flytte afdelingens energimærke fra kategori E til C.
Projektering og udbud i 2013. Byggestart foråret 2014. Aflevering sommer 2016.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. kr. 40 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og forestår projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfagområder
Bygherre: Boligforeningen AAB, afdeling 37. Kontaktperson: Mette Larsen
Arkitekt: Friis Andersen A/S, Nykøbing F., v/Søren Ibsen

København, Anker Heegaards Gade, 2014-2016
Etablering af boliger til Folketingsmedlemmer i bevaringsværdig bygning.
Projektet vedrører etablering af 40-45 boliger (heraf forventes udførelsen af 4-5 boliger i tagetagen udbudt som en option) i del af en eksisterende bygning beliggende Anker Heegaards Gade 3-7, 1572 København V.
Bygningen er bevaringsværdig og skal derfor håndteres i henhold til gældende regler for dette.
Bygningen skal miljøsaneres for bly, PCB og asbest.
Samlede håndværkerudgifter: kr. 42.5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og forestår projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfagområder, miljøsanering samt arbejdsmiljørådgivning (P) og (B)
Bygherre: Folketinget, kontaktperson: Casper Jacoby
Arkitekt: Sweco Architects v/Morten Toft

Korsør, Fjordvænget afd. 7 og Alléerne afd. 12, 2013-2016
Gennemførelse af Helhedsplan af 2 afdelinger med i alt 21 boligblokke i 3 etager og kælder, i alt 420 boliger. Der skal skabes tilgængelighed med elevatorer og udføres lejlighedssammenlægninger både vandret og lodret. En blok nedrives helt og 2 blokke nedrives til dæk over stue for udførelse af ny tagetage.
Eksisterende fælleshus om- og tilbygges.
Renovering omfatter:
Nye altaner
Renovering og efterisolering af facader
Nye vinduer, døre
Tagudskiftning
Etablering af mekanisk ventilation
Delvist nye vand-, varme- og el-installationer
Samlede håndværkerudgifter: kr. 240 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og forestår projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfagområder
Bygherre: Boligselskabet Bolig Korsør, kontaktperson: Peter Hjorth
Bygherrerådgiver: Domea v/Jan Storgaard
Arkitekt: White arkitekter, v/Erik Weitemeyer

Korsør, Norbrinken afd. 25, 2013-2015
Gennemførelse af Helhedsplan af i alt 8 parallelle stokke tæt/lav boligbebyggelse, i alt 76 boliger. Stokkene er udført i betonelementer med udvendig skalmuring i gule tegl. Gavle er helt lukkede med træbeklædning på det øverste areal. Renovering omfatter:
Udskiftning af lette facader/partier
Renovering og efterisolering af tunge facader
Udskiftning af betonaltangange
Betonrenovering af altaner
Nye vandinstallationer og varme forsyningsledninger
Samlede håndværkerudgifter: kr. 43 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og forestår projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfagområder
Bygherre: Boligselskabet Bolig Korsør, kontaktperson: Peter Hjorth
Bygherrerådgiver: Domea v/Jan Storgaard
Arkitekt: Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S v/Søren Ibsen

Næstved, BoligNæstved Kornbakken, 2013-2014
Bebyggelsen består af 20 boliger opført i 2 plan.
Renoveringen omfatter ombygning af stueplanen, 1-rums klubboliger med fællesfaciliteter til 2- eller 3-værelses boliger med eget bad og værelse, med støtte fra Landsbyggefonden. Mere handicapvenlig adgang til bebyggelsen, som ligger i et stærkt kuperet terræn. Ligeledes en renovering af installationerne.
Samlede håndværkerudgifter: kr. 21 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver for udarbejdelse af helhedsplan og projektforslag med prissat afhjælpningsforslag til brug for støtteansøgning til Landsbyggefonden.
Bygherre: Boligselskabet, BoligNæstved, kontaktperson: Klaus Kjærbæk
Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S
Arkitekt: White Arkitekter A/S, v/ Gert Lindenskov

Næstved, Domea Nøddehegnet, 2006-2014
Nøddehegnet består af ca. 200 tæt/lave boliger opført i 2 etaper i 1970'erne. Renoveringen omfatter af klimaskærmen, installationer, befæstelser, afløb m.m. med støtte fra Landsbyggefonden. Lyngkilde har udarbejdet tilstandsregistrering og projektforslag med prissat afhjælpningsforslag til brug for støtteansøgning til Landsbyggefonden. Efterfølgende er rådgivningsopgaven om gennemførelsen vundet i miniudbud under Domeas rammeaftale
Samlede håndværkerudgifter: ca. kr. 70 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Projektering, udbud og fagtilsyn for ingeniørdiscipliner samt forestå byggeledelsen
Udbudsform: Hovedentreprise
Bygherre: Boligselskabet Trollebo v/ Domea
Arkitekt: Friis Andersen A/S, Nykøbing F

Næstved, BoligNæstved Birkegården, 2012-2013
Birkehegnet består af 369 tæt/lave boliger opført i 4 etaper i 1979-81. Renoveringen omfatter af klimaskærmen, installationer, befæstelser, afløb m.m. samt indarbejdelse af tilgængelighed alt med støtte fra Landsbyggefonden.
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 144 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver for udarbejdelse af helhedsplan og projektforslag med prissat afhjælpningsforslag til brug for støtteansøgning til Landsbyggefonden
Bygherre: Boligselskabet BoligNæstved
Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S

Næstved, Lejerbo Skovparken, 2011-2014
Skovparken består af 369 tæt/lave boliger opført i 4 etaper i 1979-81. Renoveringen omfatter klimaskærmen, krybekældre, installationer mm.
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 80 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og har som en del af renoveringen forestået undersøgelser og skimmelrenovering og afhjælpning af byggefejl af krybekældre samt gennemgang og udbedring af VVS-installationer
Bygherre: Boligselskabet Lejerbo
Bygherrerådgiver og arkitekt: White arkitekter A/S

Næstved, Lejerbo Svendborgvej afd. 191, 2012-2014
Bebyggelsen består af 100 etageboliger opført i 2 etaper i 1977. Renoveringen omfatter af nye altaner, udestuer, facadeisolering, kviste, elevatorer samt køkkener m.m. med støtte fra Landsbyggefonden
Samlede håndværkerudgifter ca. 21 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og medvirker ved udarbejdet tilstandsvurdering og helhedsplan samt prissat projektforslag til brug for støtteansøgning til Landsbyggefonden. Ingeniørrådgiver ved den efterfølgende gennemførelse af sagen
Bygherre: Boligselskabet Lejerbo
Bygherrerådgiver og arkitekt: White Arkitekter A/S

Næstved, Lejerbo Mogenstrup afd. 193, 2012-2014
Bebyggelsen består af 55 familie- ungdoms- og ældreboliger opført i et plan i 1977/1988. Renoveringen omfatter af klimaskærm, bad og toiletter, udearealer samt varmekonvertering m.m. med støtte fra Landsbyggefonden
Samlede håndværkerudgifter ca. 6 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og medvirker ved udarbejdet tilstandsvurdering og helhedsplan samt prissat projektforslag til brug for støtteansøgning til Landsbyggefonden. Ingeniørrådgiver ved den efterfølgende gennemførelse af sagen
Bygherre: Boligselskabet Lejerbo
Arkitekt: White Arkitekter A/S

Næstved, Lejerbo Tappernøje afd. 195, 2012-2014
Bebyggelsen består af 73 familie- og ungdomsboliger opført i et plan i 1977. Renoveringen omfatter køkken og bad, klimaskærm, terrænafvanding samt fælleshus m.m. med støtte fra Landsbyggefonden
Samlede håndværkerudgifter ca. 18 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og medvirker ved udarbejdet tilstandsvurdering og helhedsplan samt prissat projektforslag til brug for støtteansøgning til Landsbyggefonden. Ingeniørrådgiver ved den efterfølgende gennemførelse af sagen
Bygherre: Boligselskabet Lejerbo
Arkitekt: White Arkitekter A/S

Næstved, BoligNæstved Karrebækhus og Vesterhus, 2009-2012
Bebyggelser består af 2 stk. 2½-etagers boligblokke med kælder med oprindeligt 78 boliger opført i 1940'erne. Renoveringen omfatter nye køkkener og badeværelser m.m. i 69 fremtidige sammenbyggede boliger, med støtte fra Landsbyggefonden
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 28 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver i forbindelse programmering, projektering, udbud, tilsyn samt byggeleder
Udbudsform: Indbudt licitation i hovedentreprise
Bygherre: Boligforeningen af 5. maj 1947
Arkitekt: Arkitektfirmaet Frank Rasmussen

Slagelse, FOB Skovvejen 20 - 32, 2011
Bebyggelsen består af 2 stk. 3-etagers boligblokke med kælder med 48 boliger opført i 1950'erne. Renoveringen omfatter nye køkkener og udskiftning af vand og afløbs systemer.
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 4 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver og stået for projektering, tilsyn og byggeledelse
Bygherre: Boligselskabet FOB, Slagelse

Haslev, Lejerbo, 2010-2011
Vindues- og dørudskiftning i 22 stk. 1½-plans boliger med kælder
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 3,5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver i forbindelse med projektering, udbud og tilsyn
Udbudsform: Indbudt licitation
Bygherre: Lejerbo, afd. 005-0, Stengårdsvej, Vibevej, Tranevej
Arkitekt: Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS

Næstved, Hybenparken, 2008–2009
Hybenparken består af 2 boligblokke i 2 etager med kælder med i alt 36 boliger opført i 1970'erne. Betonrenovering af altaner og facadearbejder m.m.
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 1,8 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver og har forestået projektering, tilsyn og byggeledelse
Udbudsform: Udbud i hovedentreprise ved indbudt licitation
Bygherre: Ejerforeningen Hybenparken

Næstved, Næstved Boligselskab De 37 huse, 2008-2009
Bebyggelsen består at 37 énfamilieshuse i et plan. Renoveringen omfatter tilbygninger med nye badeværelser m.m.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. kr. 11 mio. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver og har forestået projektering, tilsyn og byggeledelse
Udbudsform: Udbud i hovedentreprise ved indbudt licitation
Bygherre: Næstved Boligselskab
Arkitekt: Arkitektfirmaet Claes Nordsted

Næstved, Næstved Boligselskab Mølleparken afd. 1 og 2, 2007
Mølleparken består af 4 større og 2 mindre 2½-etagers boligblokke med 110 boliger opført i 1950'erne. Renoveringen omfatter ny tagdækning, delvis udskiftning af vinduer og døre, renovering af betonaltaner, reparationer af murværk, efterisolering m.m.
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 15 mio. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver og har forestået projektering, tilsyn og byggeledelse
Udbudsform: Prækvalifikation og udbud i hovedentreprise ved indbudt licitation
Bygherre: Næstved Boligselskab

Næstved, Næstved Boligselskab Primulagården, 2007
Primulagården består af 5 stk. 2½-etagers boligblokke med 116 boliger opført 1954-1956. Renoveringen omfatter ny tagdækning, udskiftning af vinduer og døre, etablering af nye altaner, omfugning af murværk, efterisolering m.m.
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 16 mio. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver og har forestået projektering, tilsyn og byggeledelse
Udbudsform: Udbud i hovedentreprise ved indbudt licitation
Bygherre: Næstved Boligselskab
Arkitekt: CASA Arkitekter A/S

 

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.