Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Teknikerdage hos Lyngkilde

I VVS-afdelingen holder vi løbende teknikerdage, hvor relevante problemstillinger bliver drøftet. Ligeledes inviterer vi gerne leverandører til at fortælle om deres produkter, samt hvordan de anvendes mest optimalt i installationerne.  

Faglig sparring er vigtigt i en tid, hvor Bygningsreglementet, standarder og vejledninger revideres langt hyppigere end tidligere. Hos Lyngkilde bestræber vi os på, at medarbejderne løbende bliver opdateret og klædt på til at kunne levere solid opdateret rådgivning til vores bygherrer. 
 
I VVS-afdelingen holdes løbende teknikerdage, hvor relevante problemstillinger bliver drøftet. Ligeledes inviterer vi gerne leverandører til at fortælle om deres produkter, samt hvordan de anvendes mest optimalt i installationerne.  
 
Leverandørernes indlæg giver anledning til god faglig sparring, da spørgsmål og erfaringer altid pibler frem og senest havde vi besøg af Reci og Grundfos.   
 
Vi takker Kim Hammer Overgaard fra Reci for et fint indlæg om varmtvandsbeholder, vekslerløsninger og energipakken.
 
Ligeledes takker vi Søren Lauersen og Michael Vick Hansen fra Grundfos for en grundig gennemgang af den nyudviklede Mixit blandesløjfe, samt gennemgang af Grundfos dimensioneringsside.