Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

Multihus Rødvig

TILSVARENDE PROJEKTER
FLERE PROJEKTER

IDE
Opgaven omfatter arbejder i forbindelse med etablering af børneinstitutioner, fritidsklub og multihus i Rødvig, Stevns Kommune.

Det langsigtede mål er at gøre Stevns Kommune til en CO2-neutral kommune,
og da kultur, sport og institutioner ofte er meget energikrævende aktiviteter, har kommunen valgt at indrette multihuset som en energiproducerende enhed.

BYGHERRE
Stevns Kommune

OMFANG
Det samlede grundareal er på ca. 3 ha, og det samlede nybyggeri udgør ca. 2.700 m2. Mod Vemmetoftevej er byggeriet i én etage og rummer institutioner, bestående af vuggestue, børnehave samt fritids- og ungdomsklub. Der er depotrum, køkken og større grupperum. Der skal i indretningen være en grad af ”elastik” og fleksibilitet, som gør det muligt, uden større investeringer, at ændre fra børnehavepladser til vuggestuepladser eller omvendt.

Den store sydvestvendte facade mod banelegemet, det store tagområde, samt det omfattende grundareal giver mulighed for at etablere forskellige energimæssige tiltag som for eksempel en kombination af optimal isolering, solceller til elproduktion, solfangere til det varme vand, jordvarme til rumopvarmning, høj-effektivt varmegenvinding samt fleksible facader, hvor huset selv regulerer, hvor meget lys og varme, der kommer ind gennem vinduerne.

Opgaven udføres i totalentreprise.

TIDSPLAN
Byggeriet omfatter 3 etaper og gennemføres i takt med at finansieringsgrundlag kan tilvejebringes.

Første etape indeholder en børneinstitution til 100 børn.
Areal ca. 900 m². Tilkørsel og parkering, indhegnet legeareal til ca.100 børn. Gennemføres i 2010 og skal være "netto" energiproducerende.

Anden etape er en børneinstitution til 80 børn samt fritidsklub til 60-80 børn. Areal ca. 900 m² i tæt kontakt/ sammenbygget med institutionen i etape 1. Gennemføres i 2010 eller 2011 eller senere. Skal være "netto" energiproducerende. Tilkørsel og parkering. Indhegnet legeareal til 60-80 små børn.

Opholdsareal til klubbørn i nær kontakt til øvrige aktiviteter på grunden. Placeres, så der inviteres til aktivitet og eventuel organiseret idræt.
Fodboldbaner renoveres og udbygges.

Et multirum/hus, der egner sit til leg og bevægelse, musik og dans. Møderum/klubrum, køkken, bogudlevering, omklædningsrum m.v. Areal ca. 900 m². Tilkørsel og parkering.

Adgang til friarealer. I nær kontakt til øvrige aktiviteter på grunden. Placeres, så der inviteres til aktivitet og eventuel organiseret idræt. Belægninger og indretning i terræn, der inviterer til leg og bevægelse. Gennemføres, når midler fra fonde m.v. er tilvejebragt. Skal være "netto" energiproducerende.

LYNGKILDES MEDVIRKEN
Lyngkilde står for bygherrerådgivning, projektledelse, planlægning af alle ingeniørdiscipliner

SAMARBEJDSPARTNERE
Arkitekt: White arkitekter A/S, Næstved

ØKONOMI
Samlet budget ca. kr. 65.000.000 excl. moms

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.