Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Demensvenlige plejeboliger i Lejre kommune

Lyngkilde skal deltage i opførelsen af 12 demensvenlige plejeboliger i Lejre Kommune.

I forbindelse med Budget 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i 2018 skal opføres 10-12 nye demensvenlige plejeboliger i tilknytning til et af Lejre Kommunes eksisterende ældre- og plejecentre. Boligerne opføres som 2-rumsboliger på 65 m² incl. fællesarealer. 40 m² servicearealer. Samlet areal ca. 800 m2. Det er tanken, at 2 af boligerne skal anvendes som aflastningspladser. Byggeriet skal opføres som lavenergiklasse 2020.

Opgaven løses i samarbejde med Arkitektfirmaet HS.

Lyngkilde skal renovere plejehjemmet Tranehaven for Gentofte Kommune...

Gentofte kommune har tildelt opgaven med at renovere plejehjemmet Tranehaven til Sweco Architects og Lyngkilde.

Samlet anlægsbudget for opgaven er kr. 61,5 mio ekskl. moms. Tranehaven har et samlet etageareal er ca. 5.000 m2

De fysiske faciliteter på Tranehaven er udfordret af de senere års ændring i patientgruppen, der tidligere primært bestod af ældre, mentalt velfungerende borgere med behov for fysisk rehabilitering til nu at bestå af svækkede, ældre medicinske patienter, der kommer direkte fra hospitalet og er væsentlig mere plejekrævende i længere tid. Patienterne har i dag behov for langt mere hjælp til f.eks. opfølgning på behandlinger, udredninger og fysisk træning m.m.

Moderniseringen af Tranehaven omfatter bl.a., at de nuværende to-sengsstuer ombygges til en-sengsstuer, hvilket giver en klar styrkelse af rehabiliteringsmulighederne og optimerede indlæggelsesforløb. Den forøgede plads på stuerne til bl.a. hjælpemidler og bevægelse vil muliggøre en mere målrettet og effektiv træningsindsats. Desuden vil en-sengsstuer gøre det betydeligt lettere at sikre mod spredningen af sygdomme og multiresistente bakterier, der er en stigende udfordring. Moderniseringen af Tranehaven vil således bidrage til det øgede fokus på rehabilitering og forebyggelse samt på at modvirke forværring af sygdom.

 
Om- og tilbygning af Oringe for Psykiatrien Vordingborg

Lyngkilde har vundet om- og tilbygning af Oringe for Psykiatrien Vordingborg. Projektet er vundet i totalentreprise sammen med SB Entreprise A/S og Mangor & Nagel A/S.

Efter ombygningen skal afdeling 41 rumme patienter med særlige behov. Dette er der taget højde for i både indretning af stedet og tilbygningen til de eksisterede bygninger. Selve tilbygningen placeret således, at den afskærmer gårdhaven udadtil og dermed skaber gårdrum, patienterne kan opholde sig i, uden der skal skærmes af med hegn.

Evalueringen af vores vinderprojekt indeholder bl.a. flotte kommentarer til den tekniske standard og tekniske beskrivelse. Vi glæder os til at videreføre denne høje standard i det videre forløb.

Byggeudgift ca. 21 mio kr.

Lyngkilde skal give tilbud på rammeaftale for Domea

Sammen med Friis Andersen og JJW arkitekter er Lyngkilde udvalgt til at afgive tilbud på rammeudbud, Nybyggeri Øst for boligselskabet Domea

Lyngkilde vinder renovering af Køge gymnasium

Sammen med Køge Arkitekterne vinder Lyngkilde opgaven med at renovere Køge gymnasium.

Renoveringen omfatter ”75 fløjen” og har en samlet byggeudgift ca. 15 mio.

 

Lyngkilde giver tilbud på renovering af 1025 boliger

Øresunds Kollegiet på Amager skal renoveres for 177 mio og Lyngkilde er udvalgt til at afgive tilbud på projektering og byggeledelse.

Lyngkilde vinder rammeaftale

Sammen med Friis Andersen vinder Lyngkilde 4-årig rammeaftale for større renoveringssager hos Boligforeningen AAB.

Lyngkilde er prækvalificeret til boligrenovering i Korsør

Sammen med Anker Hansen og Mangor & Nagel er vi prækvalificeret til renovering af Bolig Korsørs afdeling 21. Opgaven omfatter ombygning/renovering af boliger, opførelse af 14 nye familieboliger samt helhedstilpasning af arealer.

DHL Stafetten 2017

Som de foregående år har vi i år deltaget i DHL Stafetten i Fælledparken i København.

Vi havde en rigtig god aften, hvor vejret var med os.Vi var 4 hold med i alt 15 løbere og 3 gående, så ny deltagerrekord fra Lyngkilde.

Indvielse af Krogårdskolen

Krogårdskolen i Greve er udpeget til at overgå fra 2-sporet skole til 3-sporet skole. Gennem ombygning og udvidelse moderniseres skolen så den understøtter skolereformen med særligt fokus på synlig læring, dynamiske læringsrum, inklusion og personalets arbejdsforhold. Endvidere reorganiseres og forbedres adgangsforholdene til de enkelte afdelinger. Ved udflytning af administration og udskoling skabes der plads i eksisterende bygninger så undervisningsafsnit for indskoling og mellemtrin kan moderniseres og nyindrettes, bl.a. med faciliteter til gruppe, hold og individuel undervisning. Ved omdisponering af undervisningsafsnit skabes der rumlig variation, grupperum mange størrelser og mulighed for samling af større hold. Fleksibilitet og synlighed understøttes ved anvendelse af glasvægge og foldevægge. Tilbygningen rummer udskoling, lærerarbejdspladser og administration. I alt ca. 8.000 m2 ombygning og 1.000 m2 nybygning.

Rejsegilde BoligKorsør afd. 12

Rejsegilde i afdeling 12 i forbindelse med realisering af helhedsplan.

Helhedsplanen omhandler renovering og ombygning af eksisterende boliger til 200 nye boliger, hvor der bl.a. monteres nye lukkede altaner. I facaderne udskiftes vinduerne, der efterisoleres og mures ny skalmur op. I boligerne installeres ventilationsanlæg og el-installationer fornyes delvis.

24 af boligerne ombygges til tilgængelighedsboliger med adgang fra lift og handicapvenlige badeværelser.

 

Danmarksstafet 2017

Lyngkildes medarbejdere har i lighed med de foregående år deltaget i Danmarksstafetten i Næstved. I alt 2 hold med hver 4 deltagere stillede op og gennemførte. Lucas blev hurtigste deltager fra Lyngkilde med en tid på 21.36 for de 5 km. Efterfølgende nød alle løbere med familier en sandwich.

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.