Følg os på Linkedin 
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Lyngkilde giver tilbud på skøjtehal

Københavns Kommune har udbudt rådgiveropgaven i forbindelse med opførelsen af en ny skøjtehal på gasværksgrunden på Østerbro med en beløbsramme på op til 100 mio kr. I budgettet er forudsat en enkelt isbane i internationale mål, plads til 2.000 tilskuere (hvoraf 800 tilskuere er siddende), omklædningsfaciliteter tilstrækkelige til at der kan afholdes stævner med deltagelse af flere hold, samlingslokaler nødvendige for etablering af et foreningsliv samt offentligt løb med skøjteudlejning.

Opgaven løses sammen med PLH arkitekter og Cubic Group.

Renovering af Svend Gynge Skolen

Vordingborg Kommune har udbudt renovering/ombygning af skolen på baggrund af byggeprogram. Samlet anlægsramme ca. 11 mio kr.

Lyngkilde er prækvalificeret sammen med Casa Arkitekter.

Tilbud på idræts- og kulturcenter i Odsherred

Opgaven omfatter opførelse af Multihal og etablering af udearealer, herunder boldbaner ved Højby Idræts- & Kultur Center.

Samlet budget for opgaven er mellem 50 og 65 mio kr.

Facaderenovering af Enghavecentret, Enghavevej 31 / Matthæusgade 50-54, København

Københavns Borgerrepræsentation har givet Ejerforeningen Enghavecentret tilsagn om bygningsfornyelsesstøtte til ejendommen, der som følge af sin tidstypiske arkitektur er vurderet bevaringsværdig.

Projektet omfatter en efterisolering og energioptimering af klimaskærmen.

Der udføres bl.a. en ny fremrykket facade og inddragelse af eksisterende svalegang til boligareal samt nye flugtvejsforhold. Yderligere udføres energioptimering af belysning af fællesarealer og taghave på eksisterende parkeringsdæk.

Lyngkilde og EFFEKT arkitekter har påbegyndt projekteringen af projektet, som er budgettet til ca. 30 mio excl. moms i håndværkerudgifter.

BYGMA, Haslev, om- og tilbygning for administration og salg

Lyngkilde har sammen med Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS påbegyndt projekteringen af om- og tilbygning for administration og salg.

Projektet omfatter nedrivning af eksisterende bygning, ca. 900 m2 nybyggeri i 2 plan samt sammenbygning og ombygning af eksisterende butik, herunder ny brandsektionering.

Lyngkilde er prækvalificeret til to rammeaftaler hos Region Sjælland

Region Sjælland ønsker at indgå tre sæt af parallelle rammeaftaler med hver 5 rammeaftaleholdere om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse.

Lyngkilde er prækvalificeret til to rammeaftaler hos Region Sjælland:

· Ingeniørrådgivning

· Totalrådgivning som underrådgivere til White

Rammeaftalerne afløser regionens nuværende rammeaftaler for hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning, og træder derfor i kraft tidligst den 1.3.2015 ved udløb af førnævnte eksisterende rammeaftaler. De nye rammeaftaler vil have en løbetid på 4 år fra ikrafttrædelse.

Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Endvidere forventes rammeaftalerne anvendt i forbindelse med mindre tilbygninger og nybyggerier.

Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger.

Spejder- og friluftscenteret Nunatakken i Herlufmagle

Lyngkilde og Aart architects har igangsat projekteringen af spejder- og friluftscenteret Nunatakken i Herlufmagle.

KFUM-Spejderne i Herlufmagle tog initiativ til projektet i foråret 2008.

Aart architects fra Århus og Lyngkilde vandt i samarbejde projektkonkurrencen i 2009.

Finansieringen af det ca. 1.700 m2 store byggeri er nu på plads og projekteringen pågår med henblik på ibrugtagning sommeren 2015.

Spejdergruppens nuværende mødehytte er udtjent og ligger på en lejet grund, der ejes af Næstved Kommune og udgør ca. 10.000 m2 i det ene hjørne af Nunatakkens landskabsplan.

De 5 bygningsafsnit, der refererer til de 5 udviklingsområder - det fysiske, intellektuelle, sociale, åndelige og følelsesmæssige - samles omkring det fælles atrium, stjernerummet, det fælles fordelings- og samlingsrum. Herfra er der kontakt til landskabet og alle de omkringliggende funktioner, ligesom klatring kan finde sted på klatreklippen.

Spejder- og friluftscenteret skal baseres på integrerede designløsninger, hvor energi, funktionalitet og oplevelse integreres.

Lyngkilde vinder rammeaftale for Boligselskabet FA09

Lyngkilde vinder rammeaftale på totalrådgivning for Boligselskabet FA09 som udbyder til såvel nybyggeri som boligrenovering. Rammeaftalerne løber i 48 måneder, således at der i denne periode kan tildeles rådgiveraftaler under rammeaftalerne, selvom rådgiveraftalerne løber ud over rammeaftalernes slutdato.

DHL Stafet 2014

Endelig var dagen kommet, 10 friske løbere skulle afsted til DHL Stafet i Fælledparken, København.

Humøret var i top, solen skinnede om kap med os deltagere.

5 x 5 km skulle forceres, og det var et meget tæt løb mellem de to Lyngkilde hold.

Stafetløbet blev afsluttet med hyggelig grill menu, hvor sulten havde bredt sig efter en god tur i og omkring Fællesparken, sammen med knapt 20.000 andre løbere.

Tak for turen - og vi er klar til 2015.

Rønnebæksholm
13/9 - 14/12: Anna Klindt Sørensen

Vi har igennem flere år været sponsor for Rønnebæksholm, og nyder at gøre brug af deres faciliteter, arrangementer og udstillinger.

Rønnebæksholm summer i dag af kunst og kultur med udstillinger, koncerter og festlige arrangementer, men historien om den gamle herregård går helt tilbage til 1300-tallet, og stedet har dannet ramme om Danmarks første krudtmølle såvel som Grundtvigs største kærlighed.

Læs mere på www.roennebaeksholm.dk

Fægtearrangement

Jeg har gennem rigtig mange år dyrket fægtesporten, som jeg synes er en sjov og udfordrende sportsgren. Da vi hos Lyngkilde er en del medarbejdere, som dyrker forskellige former for motion/fritidsaktiviteter og ikke er bange for at prøve nye udfordringer, inviterede jeg mine kolleger til at prøve kræfter med fægtesporten.

Arrangementet løb af stablen en fredag aften i Hellerup Fægteklub med en kort intro til sporten, lidt tekniktræning og herefter en turnering på kårde.

De fleste oplevede en motorisk udfordring i koordineringen af arm- og benbevægelser, få syntes sågar at det var hårdt at fægte og en enkelt tillige at det gjorde lidt ondt i storetåen (det var min skyld, Undskyld).

Vi sluttede aftenen af med hyggelig spisning på Skovshoved havn.

Jens-Christian Weberg, BK-ingeniør

____________________________________________________________________

Vores konstruktionsingeniør Jens-Christian har fornylig deltaget ved danmarksmesterskaberne i fægtning, det blev til en guldmedalje på fleuret i kategorien herre 40+ og en sølvmedalje på kårde herre 40+.

Danmarks-stafet

Louise løber flaget i mål

Lyngkildes medarbejdere har i lighed med de foregående år deltaget i danmarksstafetten i Næstved. I alt 4 hold med hver 4 deltagere stillede op og gennemførte. Anders blev hurtigste deltager fra Lyngkilde med en tid på 19.58 for de 5 km. Efterfølgende nød såvel løbere som pårørende sandwich og ”drikkelse”, og der blev talt om deltagelsen i DHL-Stafetten 26. august.

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.