Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 
Foto taget ifm. firmaets 40 års jubilæum

Firmaets stifter Lejf Lyngkilde er død - ære være hans minde

Selskabet Lejf Lyngkilde A/S blev oprettet 12. maj 1970. Lejf Lyngkilde havde siden 1965 været afdelingsingeniør hos R. Christiansen & Co., Rådgivende Ingeniørfirma, hvor han fra Næstved-afdelingen havde ledet flere store byggerier.

I juli 1971 etableres firmaet på adressen Gavnøvej 103, 4700 Næstved i samme lokaler som Arkitektfirmaet B. Nordsted-Jørgensens Tegnestue.

Firmaet flytter den 1. juli 1972 til Norgesvej 2, 4700 Næstved i lokaler hos Landinspektør G. Malmskov.

Den 1. januar 1977 flytter firmaet til det nuværende domicil på Præstøvej 39, 4700 Næstved. På dette tidspunkt beskæftiger firmaet ” seks faste, lokale medarbejdere”.

Firmaet flyttede ind i baghuset, og Lejf Lyngkilde flyttede privat ind i hovedhuset. I baghuset kunne firmaet råde over 250 m² kontorplads ”og adskillelige m² på loft og i kælder anvendeligt til arkiv m.v.”.

Det var lidt for meget plads, men Lejf Lyngkilde håbede på, at den overskydende plads efterhånden kunne udnyttes.

På ejendommen var der også ”en bilvenlig gårdsplads”, der kunne imødekomme såvel kunders som medarbejderes krav til disse.

I 1988 åbnes afdeling med 5 medarbejdere på Nørretorv 2, 4100 Ringsted. Reception i de nye lokaler på 2. sal blev holdt den 11. marts 1988.

Omkring et års tid senere blev der åbnet en mindre afdeling med et par medarbejdere i Roskilde, og den samlede medarbejderstab voksede til 35.

Pr. 1. marts 1993 solgte Lejf Lyngkilde sine aktier til Erik Juul, som på det tidspunkt havde været medejer af firmaet siden 1984. På dette tidspunkt beskæftigede firmaet 12 medarbejdere.

I 1996 ”forstærker Lyngkilde a/s den bærende konstruktion med to kendte profiler”, idet ejerkredsen blev udvidet med Per Kaas-Rasmussen og Claus Holm Larsen. Der var på det tidspunkt beskæftiget 17 medarbejdere.

Den 1. september 2008 tog firmaet afsked med Erik Juul, og Claus H. Larsen overtog posten som administrerende direktør.

Den 1. oktober 2009 etableres afdeling i Køge på adressen Søndre Allé 9. Afdelingen flyttede i maj 2013 til de nuværende lokaler på Theilgaards Torv 1, 4600 Køge.

I dag beskæftiger firmaet i alt knapt 40 ansatte.

 

Rejsegilde i Carlsberg Byens gamle administrationsbygning

Rejsegilde i Carlsberg Byens gamle administrationsbygning, der renoveres i tæt samarbejde med Carlsberg Byen, BNS, Dorte Mandrup arkitekter og Lyngkilde ingeniører. En smuk og bevaringsværdig bygning fra 1903 der efter renovering danner ramme om 32 mindre ejerboliger og fælleshus for Carlsberg Byen.

Job hos Lyngkilde

Vi søger nye medarbejdere, kunne det være noget for dig, så se mere på Job hos Lyngkilde
Første spadestik til Haslev Kirke

Haslev Kirke har taget 1. spadestik til deres nye tilbygning, som Lyngkilde har projekteret sammen med Rønnow Arkitekter A/S. Tilbygningen har længe været et stort ønske for Haslev Kirke, så kirkegårdens personale kunne få nogle nye og tidssvarende faciliteter. Det har de nu fået i form af bl.a. omklædning, køkken og opholdsområde. Derudover indeholder tilbygningen en ny stor konfirmandstue samt en stor lys mellemgang inkl. depot.


Byggeriet forventes afleveret februar 2020.

 Første spadestik til renovering af Kastrup Skole er taget

Kastrup skole skal renoveres for et tocifret millionbeløb og arbejdet er netop påbegyndt.

Skolen er bygget i 1959 og er kun i meget begrænset omfang opdateret siden, så Vordingborg Kommune har derfor besluttet, at tilføre midler til at forbedre indeklima og arbejdsmiljø samt opdatere faglokaler.

Renoveringen omfatter, ud over indvendige overflader, også forbedringer på klimaskærmen og etablering af mekanisk ventilation.

Lyngkilde er totalrådgiver på opgaven som er udbudt i fagentrepriser.

 

Lyngkilde vinder igen 2 større forsyningsopgaver hos Ringsted Forsyning

Anlægsafdelingen hos Lyngkilde skal sammen med Ringsted Forsyning A/S udføre projekteringen af projekterne på Schandorphsvej og Sct. Hansgade/Pileborggade, som forventes realiseret frem til ultimo 2020.

Begge opgaver indeholder teknisk bistand til renovering af kloak (separering af spildevand og regnvand), vandforsyning og fjernvarme samt byggeledelse og tilsyn på projekterne.

Begge projektområder ligger centralt i Ringsted by og derfor er en af opgaverne at få tilvejebragt et fælles projekt for renovering af forsyningsledningerne i området, således arbejdet kan udføres i én arbejdsgang, så butikker og borgere generes mindst muligt af renoveringsarbejderne.

Spørgsmål vedr. begge projekter kan stilles til:

Afdelingsleder
Robin Larsen
rla@lyngkilde.dk
6127 3113

 

Lyngkilde vinder to rammeaftaler hos Region Sjælland

Rammeaftalerne omfatter dels ingeniørrådgivning og dels totalrådgivning i form af arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørydelser i forbindelse med nybyggeri og ombygninger i Region Sjælland. Aftalen for totalrådgivning søges i samarbejde med Arkitektfirmaet HS, Brunsgaard og Birgitte Finks Tegnestue.

Lyngkilde vinder for fjerde gang i træk. Det er en stor glæde at et samarbejde der nu har varet i 12 år kan fortsætte endnu 2 eller 4 år.

Som en naturlig følge af generhvervelsen af rammeaftalerne har Lyngkilde oprettet en afdeling for sundhedsbyggeri. Vi har samlet et stærkt team af medarbejdere der alle kan mønstre betydelige erfaringer med byggeri i sundhedssektoren.

Carsten Bagger-Haustrøm der er Markedschef Sundhed, leder afdelingen. Ud over Carsten rummer afdelingen også medarbejdere som bl.a. Per Sørensen, Henrik S. Jensen, Hanne Riise og Morten Høyen.

 

Vi er prækvalificeret til stor ny skole i København

Lyngkilde er, sammen med NCC, CCO Arkitekter, Kjaer & Richter,EddConsultancy, Insitu Arkitekter og 1:1 Landskab prækvalificeret til endnu en stor ny skole - Arenakvarterets Skole - samlet budget 440 mio kr.

Skolen er en firsporet skole med idrætshal og svømmehal, og den er placeret med Royal Arena som nabo. Det samlede kommunale hus skal rumme en skole, en idrætshal med springfokus samt en svømmehal med 3 bassiner. Skolen, kaldet Arenakvarterets Skole (AKS), skal rumme fire spor fra 0. til 9. klassetrin fordelt på indskoling 0.-3. klassetrin, mellemtrin fra 4.-6. klassetrin og udskoling fra 7.-9. klassetrin. Som en del af skolen etableres såvel KKFO som klub. Endvidere skal skolen etableres som såkaldt ”madskole”, hvilket medfører, at der skal være et produktionskøkken. Skolefunktionen skal kunne rumme op til 1120 elever, KKFO'en skal kunne rumme op til 448 elever og klubben 224 elever. Ledelse, administrativt personale, lærere og pædagoger, teknisk personale.


Brandrådgivning

Med ansættelsen af Jørgen Jakobsen, som har mange års erfaring med brandrådgivning har Lyngkilde udvidet med et nyt markedsområde. Brandrådgivningen udføres i alle byggeriets faser, fra de tidlige ideskitser til ibrugtagning og drift og vil typisk omfatte flere af følgende elementer:

- Myndighedsdialog

- Brandteknisk analyse med forslag til optimeret bygningsdesign

- Risikovurdering

- Evakueringsstrategi

- Aktive- / passive brandsikringstiltag

- Redningsberedskabet indsatsmuligheder

- Brandstrategirapport

- Brandplaner

- Flugtvejsplaner

- Pladsfordelingsplaner

- Drift- og vedligeholdelsesplan for brandsikkerheden

Brandrådgivningen bygger på et solidt fagligt fundament, som udbygges ved løbende efteruddannelse.

I BR2018 er indført 4 nye brandklasser. Jørgen Jakobsen certificeres til brandklasse 2, når certificeringsordningen etableres.

Kontakt gerne Jørgen på tlf. 5578 3115

 


Ny markedsdirektør hos Lyngkilde

Lyngkilde har fået ny markedsdirektør. Per Harding udnævnes fra 1. september til markedsdirektør, og får dermed ansvar for firmaets forretningsudvikling, markedsføring og ansvar for deltagelse i konkurrencer.

50-årige Per Harding, der også er partner, har været i firmaet i mere end 20 år, og de sidste 8 år været ansvarlig for afdelingen i Køge.

Ud over rollen som markedsdirektør vil Per Harding fortsat varetage roller som projekt- og projekteringsleder, og vil fremover have primær arbejdsplads Næstved.

Claus H. Larsen fortsætter som administrerende direktør, og Carsten Bagger-Haustrøm vil fortsat være ansvarlig for firmaets engagement på Sundhedsområdet.

 


DHL Stafet 2018

Som de foregående år har vi i år deltaget i DHL Stafetten i Fælledparken i København.

Vi havde en rigtig hyggelig aften, desværre var vejret ikke rigtig med os. Men vi var 3 hold med i alt 10 løbere og 2 gående som gennemførte trods regn. Og stemningen var som altid i top.

 

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.