Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Lyngkilde er prækvalificeret til ny rammeaftale

Sammen med Sweco er Lyngkilde prækvalificeret til rammeaftale for boligselskabet VIBO.

Boligforeningen VIBO ønsker at indgå rammeaftaler om totalrådgivning og bistand med henblik på at kunne tilkøbe nærmere fastlagte ydelser. Rammeaftalerne baseres på ABR89 og ydelserne afgrænses af Ydelsesbeskrivelser fra Danske Ark og FRI.

Anslået værdi eksklusive moms: mellem 1 mio og 50 mio kr.

 

Tilbud på rammeaftale hos Vestsjællands Almene Boligselskab

Lyngkilde er, sammen med White, prækvalificeret til at afgive tilbud på en 4-årig rammeaftale.

VAB's optagelsesområde omfatter Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Sorø, Ringsted, Køge og Slagelse Kommune. Inden for de kommende 4 år har VAB til hensigt at igangsætte nye byggerier med en samlet anskaffelsessum på ca. 250 mio kr. samt gennemføre 4-6 helhedsplaner med en samlet anskaffelsessum på ca. 150 mio kr. På den baggrund ønsker VAB at indgå en rammeaftale med 5 økonomiske aktører om totalrådgivning i forbindelse med realiseringen af disse byggerier.

Lyngkilde skal opføre erhvervsskole i Nykøbing F

Lyngkilde skal i samarbejde med BO-HUS og Friis Andersen opføre det nye Business og Science hus på CELF i Nykøbing F.

Det nye byggeri er på 2.146 kvm og kommer til at indeholde en række faglokaler der skal skabe bedre læringsrum når der undervises.

Udvidelse af Bellahøj Skole

Lyngkilde er, sammen med Nøhr & Sigsgaard arkitekter udvalgt til at give tilbud på udvidelse af Bellahøj Skole med et spor og tilhørende fritidspladser. Sporudvidelsen omfatter et fuldt spor (0.-9. klasse) samt et ekstra spor i udskolingen (7.-9. klasse).

Derudover omfatter opgaven en helhedsorienteret renovering af Bellahøj Skole. Der skal udføres nybyggeri, tilbygning, ombygning og renovering.

Opgaven består af totalrådgivning omfattende registrering, brugerproces, programmering, projektering med dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud samt byggeledelse, sikkerhedskoordinering og fagtilsyn (herunder 1-års eftersyn). Herudover skal totalrådgiveren sikre at der foretages forundersøgelser, hvad angår bl.a. forurening, geoteknik, samt råd og skimmelforekomster.

Sporudvidelsen forventes afsluttet medio 2018.

De helhedsorienterede renoveringsarbejder forventes afsluttet ultimo 2018.

Opførelse af seniorbofællesskabet Midgård i Farum

Lyngkilde er, sammen med White udvalgt til at afgive tilbud på bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og opførelse af seniorbofællesskabet Midgård, omfattende ca. 30 boliger med et gennemsnitligt areal på 85 m² incl. andel af fælleshus/fællesarealer. Det samlede areal udgør således 2.550 m².

Seniorbofællesskabet opføres i Furesø Kommune, Farum By.

Børnehave i Badeparken i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngkilde er, sammen med totalentreprenør Anker Hansen og arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard udvalgt til at afgive pris på opførelse af en idrætsinstitution med plads til 100 børn samt lokaler til Lyngby-Taarbæk Kommunes 10-klassecenter og ungdomsskole.

Lyngkilde er prækvalificeret til rammeaftale med Region Hovedstaden

Der skal bygges og renoveres hospitaler for et historisk højt milliard beløb både inden for somatik og psykiatri, hvilket vil forbedre forholdene for patienterne markant. Selvom der investeres i nye hospitalsbyggerier står regionen også med en betydelig udfordring på den eksisterende bygningsmasse. En lang række af regionens hospitaler og bygninger er ikke tildelt kvalitetsfondsmidler, men vil stadig skulle anvendes til patientbehandling i en lang årrække. Region Hovedstaden råder over ca. 1.900.000 m² etageareal hertil kommer lejede lokaler.

Lyngkilde er prækvalificeret til at afgive tilbud på en rammeaftale ingeniørrådgivning. Kontraktperioden er 3 år.

Lyngkilde skal være bygherrerådgiver på byggeri til 156 mio

Lyngkilde bistår Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) ved opførelsen af nyt Campus i Roskilde på i alt ca. 9.500 m². Heraf er ca. 3.300 m² eksisterende lokaler, der skal renoveres samt 6.200 m2 nybyggeri. EASJ i Roskilde skal bl.a. rumme Laborant uddannelsen og indeholder 1.500 m2 laboratorier og 2.300 m2 auditorier m.v.

Opgaven består i bygherrerådgivning i forbindelse med programmering, planlægning, projektering, gennemførelse, efterfølgende kvalitetssikring og commissioning af Campus i Roskilde. Opgaven løses i samarbejde med White Arkitekter.

Renovering af Nøddehegnet

Arkitektfirmaet Friis Andersen har stået i spidsen for en helhedsplan og renovering af det almene boligbyggeri Nøddehegnet i Næstved, som er en afdeling under boligselskabet Trollebo. 

Lyngkilde har stået for byggeledelsen og ingeniørfagene. 

Se film med vores byggeleder på sagen Anders Krogh.

Danmarksstafet 2015

Lyngkildes medarbejdere har i lighed med de foregående år deltaget i Danmarksstafetten i Næstved.

I alt 4 hold med hver 4 deltagere stillede op og gennemførte.

Siavash løber flaget i mål.

Efterfølgende nød såvel løbere som pårørende sandwich og ”drikkelse”.

 

Firmaudflugt til Stevnsfortet

Inden sommerferien begyndte nåede vi afsted på firmaudflugt.

Vi fik guidet rundvisning i Koldkrigsmuseet Stevnsfortets underjordiske gange, med en masse gode historier fra dengang.

Bagefter tog vi til Boesdal Kalkbrud, hvor vi fik en forfriskning og Merete havde arrangeret quiz om dagens emne.

Vi sluttede dagen af med en hyggelig middag på Rødvig Kro & Badehotel.
Fra venstre: Carsten, Jakob, Mikkel, Casper, Siavash, Jens-Christian og Flemming Reportage fra mandag aftens fodboldkamp:
Sådan! Endelig en sejr igen. 3-2 over Ecophon! Og stor indsats over hele linjen.

Men men men…. det var MEGET tæt på at gå galt til sidst!! 10 sekunder før tid triller Siavash et målspark ud til Mikkel, som bliver angrebet lynhurtigt og mister bolden LIGE foran målet. Heldigvis får Mikkel og Siavash sammen generet og blokeret så tilpas meget at bolden triller ud til et hjørnespark. Dommeren giver lov til at hjørnesparket skal tages og de smækker den lige ind i panden på en Ecophon-spiller, som header kraftfuldt få cm forbi det ene målhjørne!! Pyyyyhhh… Og derefter fløjter dommeren af!

Vi ligger stadig nr. 3, men nu med 6 point ligesom nr. 2.

Resultater kan findes på Næstved Firma Sports hjemmeside.

 

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.