Følg os på Linkedin 
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Lyngkilde er prækvalificeret til to rammeaftaler hos Region Sjælland

Region Sjælland ønsker at indgå tre sæt af parallelle rammeaftaler med hver 5 rammeaftaleholdere om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse.

Lyngkilde er prækvalificeret til to rammeaftaler hos Region Sjælland:

· Ingeniørrådgivning

· Totalrådgivning som underrådgivere til White

Rammeaftalerne afløser regionens nuværende rammeaftaler for hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning, og træder derfor i kraft tidligst den 1.3.2015 ved udløb af førnævnte eksisterende rammeaftaler. De nye rammeaftaler vil have en løbetid på 4 år fra ikrafttrædelse.

Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Endvidere forventes rammeaftalerne anvendt i forbindelse med mindre tilbygninger og nybyggerier.

Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger.

Spejder- og friluftscenteret Nunatakken i Herlufmagle

Lyngkilde og Aart architects har igangsat projekteringen af spejder- og friluftscenteret Nunatakken i Herlufmagle.

KFUM-Spejderne i Herlufmagle tog initiativ til projektet i foråret 2008.

Aart architects fra Århus og Lyngkilde vandt i samarbejde projektkonkurrencen i 2009.

Finansieringen af det ca. 1.700 m2 store byggeri er nu på plads og projekteringen pågår med henblik på ibrugtagning sommeren 2015.

Spejdergruppens nuværende mødehytte er udtjent og ligger på en lejet grund, der ejes af Næstved Kommune og udgør ca. 10.000 m2 i det ene hjørne af Nunatakkens landskabsplan.

De 5 bygningsafsnit, der refererer til de 5 udviklingsområder - det fysiske, intellektuelle, sociale, åndelige og følelsesmæssige - samles omkring det fælles atrium, stjernerummet, det fælles fordelings- og samlingsrum. Herfra er der kontakt til landskabet og alle de omkringliggende funktioner, ligesom klatring kan finde sted på klatreklippen.

Spejder- og friluftscenteret skal baseres på integrerede designløsninger, hvor energi, funktionalitet og oplevelse integreres.

Lyngkilde vinder rammeaftale for Boligselskabet FA09

Lyngkilde vinder rammeaftale på totalrådgivning for Boligselskabet FA09 som udbyder til såvel nybyggeri som boligrenovering. Rammeaftalerne løber i 48 måneder, således at der i denne periode kan tildeles rådgiveraftaler under rammeaftalerne, selvom rådgiveraftalerne løber ud over rammeaftalernes slutdato.

Herlufsholm Skole, ombygning og renovering af skolebygningen

Opgaven omfatter en ombygning, renovering og istandsættelse af en af de mest markante bygninger på Herlufsholm - Skolebygningen.

Bygningen er oprindeligt opført som vognstald i 1743 og er fredet.

Der foretages en gennembrydning fra skolebygningens forhal til Røde Plads, således at skolebygningen i fremtiden får en vigtig position som ankomstbygning, hvorfra fordeling til skolens øvrige funktioner kunne ske.

Skolebygningens nederste etage skal gennemgå en hovedistandsættelse, således at lokaliteterne bliver gjort mere imødekommende og venlige.

Der skal udføres nye installationer, mekanisk ventilation og akustisk dæmpning af undervisningslokaler m.m.

Opgaven udføres i samarbejde med Fogh & Følner Arkitektfirma A/S.

AP Møllerfonden har doneret 23 mio. i støtte til gennemførelse af opgaven, se artikel på Sjællands Nyheder - Sjællandske Medier - sn.dk 

Lyngkilde er prækvalificeret til at afgive tilbud på rammeaftale

Boligselskabet FA09 udbyder rammeaftaler for arkitekt og ingeniør ydelser til såvel nybyggeri som boligrenovering. Lyngkilde er prækvalificeret til at afgive tilbud på ”Totalrådgivning, ingeniører"

Lyngkilde er udvalgt til at afgive tilbud på totalrådgivning for Vordingborg Boligselskab

Lyngkilde er sammen med White Arkitekter A/S blevet prækvalificeret til tilbudsafgivelse sammen med 4 andre bydende, som udvalgt udaf 13 ansøgere.

Vordingborg Boligselskab planlægger en gennemførelse af renoveringen af Egelyparken afd. 424. Renoveringen gennemføres som helhedsplan i Landsbyggefondens regi. Afd. 424 består af 102 boliger fordelt på 8 stk. 2-etagers boligblokke opført fra 1973 til 1979. Renoveringen omfatter facaderenovering og efterisolering, betonrenovering af altangange, delvis ombygning for tilgængelighed, udbedring af installationer samt opgradering af udearealer og udendørs belysning.

Den honorarbærende entrepriseudgift er budgetteret til 26-27 mio kr. ekskl. moms.

Lyngkilde er udvalgt til at afgive tilbud på projektering af ny skole for Vestegnen HF og VUC

Lyngkilde er sammen med CASA Arkitekter A/S blevet prækvalificeret til tilbudsafgivelse sammen med 4 andre bydende som udvalgt ud af 21 ansøgere.

Vestegnen HF og VUC S/I planlægger at opføre en ny skole på hjørnet af Tårnvej og Egegårdsvej i Rødovre. Der er tale om opførelsen af en moderne skolebygning til brug for voksenundervisning. Bygningen skal opføres i 5 etager, hvor den øverste etage består af en åben tagterrasse, et grønt tag og et større ovenlysvindue. Bygningen skal desuden have et åbent atrium i midten, som går fra ovenlysvinduet og ned igennem de øvrige etager, hvor hver enkelt etage har åbne fællesarealer ud mod dette atrium. Bygningens samlede areal forventes at blive ca. 2.800 m2 fordelt over de 5 etager.

Lyngkilde har vundet ombygning af Svanemølle Kaserne 65 mio

Lyngkilde har vundet ombygning af Svanemølle Kaserne sammen med White arkitekter.

Genopførelse af 3 bygninger (bygning 21, 23 og 27) på Svanemølle Kaserne i forbindelse med etablering af Nordhavnsvej. Bygningerne blev revet ned for at gøre plads til anlæggelsen af tunneldelen af Nordhavnsvej. Efter etableringen af Nordhavnsvej skal bygningerne genopføres,så det bevaringsværdige kaserneanlæg genskabes.

DHL Stafet 2014

Endelig var dagen kommet, 10 friske løbere skulle afsted til DHL Stafet i Fælledparken, København.

Humøret var i top, solen skinnede om kap med os deltagere.

5 x 5 km skulle forceres, og det var et meget tæt løb mellem de to Lyngkilde hold.

Stafetløbet blev afsluttet med hyggelig grill menu, hvor sulten havde bredt sig efter en god tur i og omkring Fællesparken, sammen med knapt 20.000 andre løbere.

Tak for turen - og vi er klar til 2015.

Rønnebæksholm
13/9 - 14/12: Anna Klindt Sørensen

Vi har igennem flere år været sponsor for Rønnebæksholm, og nyder at gøre brug af deres faciliteter, arrangementer og udstillinger.

Rønnebæksholm summer i dag af kunst og kultur med udstillinger, koncerter og festlige arrangementer, men historien om den gamle herregård går helt tilbage til 1300-tallet, og stedet har dannet ramme om Danmarks første krudtmølle såvel som Grundtvigs største kærlighed.

Læs mere på www.roennebaeksholm.dk

Fægtearrangement

Jeg har gennem rigtig mange år dyrket fægtesporten, som jeg synes er en sjov og udfordrende sportsgren. Da vi hos Lyngkilde er en del medarbejdere, som dyrker forskellige former for motion/fritidsaktiviteter og ikke er bange for at prøve nye udfordringer, inviterede jeg mine kolleger til at prøve kræfter med fægtesporten.

Arrangementet løb af stablen en fredag aften i Hellerup Fægteklub med en kort intro til sporten, lidt tekniktræning og herefter en turnering på kårde.

De fleste oplevede en motorisk udfordring i koordineringen af arm- og benbevægelser, få syntes sågar at det var hårdt at fægte og en enkelt tillige at det gjorde lidt ondt i storetåen (det var min skyld, Undskyld).

Vi sluttede aftenen af med hyggelig spisning på Skovshoved havn.

Jens-Christian Weberg, BK-ingeniør

____________________________________________________________________

Vores konstruktionsingeniør Jens-Christian har fornylig deltaget ved danmarksmesterskaberne i fægtning, det blev til en guldmedalje på fleuret i kategorien herre 40+ og en sølvmedalje på kårde herre 40+.

Danmarks-stafet

Louise løber flaget i mål

Lyngkildes medarbejdere har i lighed med de foregående år deltaget i danmarksstafetten i Næstved. I alt 4 hold med hver 4 deltagere stillede op og gennemførte. Anders blev hurtigste deltager fra Lyngkilde med en tid på 19.58 for de 5 km. Efterfølgende nød såvel løbere som pårørende sandwich og ”drikkelse”, og der blev talt om deltagelsen i DHL-Stafetten 26. august.

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.