Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Lyngkilde vinder rammeaftale hos Byggeskadefonden

Lyngkilde vinder parallelle rammeaftaler om totalrådgivning sammen med arkitektfirmaet Friis Andersen vedrørende renovering af fugtskader som følge af anvendte MgO-vindspærreplader i byggerier omfattet af Byggeskadefonden.

De nuværende indberetninger til BSF viser, at der er anvendt ca. 275.000 m² af de pågældende vindspærreplader, fordelt på de 82 registrerede byggesager, og at ca. 11.500 boliger er berørt af problematikken.

De første skadesager er anerkendt, og i størstedelen af de berørte sager er der indgivet klageskrift ved voldgiftsnævnet.

I samtlige sager agter BSF at gennemføre udbedring af skader ved igangsætning af projekter for skadesafhjælpning.

Formålet med nærværende rammeudbud er at indgå parallelle rammeaftaler med en række rådgivningsfirmaer, der herefter er parate til at bistå med teknisk rådgivning som totalrådgivning ved gennemførelse af de konkrete projekter for skadesudbedring.

Lyngkilde skal give tilbud på rammeaftale hos AAB

Boligforeningen AAB har indbudt Lyngkilde til at afgive tilbud på rammeaftale - Lyngkilde er sammen med White.

Der er tale om parallelle rammeaftaler om totalrådgivning - nybyggeri, større ombygninger og helhedsplaner for boligforeningen.

Det er Ordregivers forventning, at der årligt vil blive tildelt op til 5 konkrete aftaler under de parallelle rammeaftaler.

Værdien af de konkrete aftaler vil være vekslende, men de vil vedrører projekter, hvor håndværkerudgifterne for størstedelen vil udgøre minimum 70 mio kr. inkl. moms.

 

Lyngkilde er indbudt til konkurrence på Gilleleje skole, 100 mio

Lyngkilde er, sammen med Hoffmann og Nova 5 arkitekter indbudt til totalentreprisekontrakt vedrørende om- og tilbygning af Gilleleje Læringsområde. Opgaven er på ca. 100 mio og omfatter al projektering, planlægning, myndighedsansøgninger mv. samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder herunder nedrivning, tilbygning, ombygning, udearealer, energirenovering mv. på Gilbjergskolen, Parkvej 101 i Gilleleje.

Ombygning af eksisterende plejecentre i Jyderup og Mørkøv

Lyngkilde a/s skal sammen med White arkitekter for Domea stå for gennemførelsen af Helhedsplan for Holbæk Kommunes eksisterende plejecentre ”Elmelunden” i Jyderup og ”Rosenvænget” i Mørkøv.

Opgaven omfatter ombygning af de nuværende 28 plejeboliger i Elmelunden til 14 ældreboliger, ombygning af de nuværende 30 demensboliger og servicearealer i Rosenvænget til 15 ældrebo­liger samt omindretning af de eksisterende øvrige 50 boliger I Rosenvænget. Derudover renoveres fællesarealer og servicearealer.

Samlet håndværkerudgifter ca. 52 mio. excl. moms.

 

Boliger på Lupinvej i Kalundborg

Lyngkilde a/s skal sammen med White arkitekter for Vestsjællands Almene Boligselskab stå for opførelsen af boliger på Lupinvej i Kalundborg.

Opgaven omfatter opførelse af 44 almennyttige boliger i 2 etager på en udstykning i det åbne land.

Boligerne vil blive opført som Lavenergi klasse 2020.

Samlet anskaffelsessum inkl. moms ca. 53 mio.

1. spadestik på Næstved Varmeværks nye administrations- og driftsbygninger

Lyngkilde har sponsoreret en skinnende flot spade til 1. spadestik på Næstved Varmeværks nye administrations- og driftsbygninger.

1. spadestik blev foretaget af Næstveds Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Varmeværks direktør Jens Andersen og Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen.

I første omgang er det dog ikke en spade, der skal anvendes, men derimod en rammemaskine, da der skal rammes knap 200 betonpæle ned på grund af store fyldlag i området. Pælene har en længde på mellem 10 og 18 meter.

 

Opførelse af 40 energivenlige familieboliger i Næstved

Lyngkilde A/S er, sammen med Hoffmann og White arkitekter, blevet prækvalificeret til at give tilbud til Lejerbo på opførelse af 40 energivenlige familieboliger på Fasanvej i Næstved.

Boligerne opføres som 1 og 2-etages klyngehuse. Bebyggelsen har et samlet bruttoetageareal på ca. 3 800 m². Bebyggelsen er tænkt gennemført helt eller delvist som let industrialiseret byggeri med delvis anvendelse af genbrugte materialer.


Næstved Varmeværk får ca. 2.100 m2 ny administrations- og driftsbygning...

Næstved Varmeværk ønsker at flytte deres nuværende administrations- og driftsfaciliteter til ny adresse på Maglemølle 62 i Næstved.

Flytningen indebærer behov for opførelse af en ca. 2.100 m2 administrations- og driftsbygning, indeholdende kontor- og personalefaciliteter samt værksteder og lagerrum. Yderligere opføres en ca. 420 m2 fritliggende uopvarmet bygning til koldt lager, en ca. 315 m2fritliggende uopvarmet garage, et fritliggende skur til cykelparkering og affald samt en indhegnet rørlagerplads.

På grunden skal der udføres fornøden byggemodning, etablering af ca. 8.000 m2 befæstet areal til køreveje, oplagspladser, P-pladser, stier samt gartnerarbejder.

Håndværkerudgifter i alt ca. 57 mio.

 

Danmarksstafet 2017

Lyngkildes medarbejdere har i lighed med de foregående år deltaget i Danmarksstafetten i Næstved. I alt 2 hold med hver 4 deltagere stillede op og gennemførte. Lucas blev hurtigste deltager fra Lyngkilde med en tid på 21.36 for de 5 km. Efterfølgende nød alle løbere med familier en sandwich.

Firmatur til Nykøbing Falster sygehus

En rigtig hyggelig dag med fagligt indhold og socialt samvær.

Vi startede dagen med et byggepladsbesøg på vores store projekt ”MANA” som står for Modernisering af Nykøbing Falster Akutsygehus. Louise og Claus guidede os rundt på byggepladsen og fortalte om projektet.

Derefter kørte vi en tur til Knuthenlund Gods, som er et helt fantastisk og smukt økologisk univers med gårdbutik, mejeri, dyr, cafe mm. Vi fik en guidet tur rundt i området og sluttede af med kaffe og kage, og indkøb i gårdbutikken.

Næste punkt på turen var Dodekalitterne, hvor vi fik set 6 af de imponerende stenstøtter, som hver er 7-9 meter høje og vejer 25-45 tons. Når projektet er færdigt står der 12 stenstøtter i alt med udhuggede hoveder på de øverste 2 meter.

Dagen sluttede på endnu en utrolig smuk lokation nemlig Engestofte Gods, hvor vi i den imponerende gildesal fik serveret lækker mad fra Hotel Saxkjøbing (Claus Meyer).

 


40 års Jubilæum hos Lyngkilde a/s

Onsdag den 15. marts 2017 har ingeniør Birthe Grand været ansat hos Lyngkilde i 40 år. Vi er meget stolte over at kunne fejre Birthes 40 års jubilæum og ønsker Birthe et stort tillykke med jubilæet.

Birthe Grand startede med projektering af VVS–installationer, men blev senere involveret i projektering af anlægsarbejder og er i dag en respekteret og afholdt person i branchen.

Da distributionsnettet for naturgas i løbet af 1980´erne blev etableret, var Birthe Grand projektleder på mange af de store entrepriser i Næstved og omliggende kommuner.

I de seneste år har det primært været byggemodninger og vej- og kloak-projekter på hele Sjælland, Birthe har været beskæftiget med.

Lyngkilde har gennem årene haft stor glæde af Birthe og som hun selv siger: ”Jeg føler, at min store erfaring gør at jeg tit er hende de yngre går til, hvis de skal bruge hjælp til noget. Det gør mig glad”

I Lyngkilde er vi også glade. For Birthes 40 år i Lyngkilde viser, at vores dygtige medarbejdere trives. Og det er vigtigt for os at skabe disse gode rammer, der fortsat kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere.

 Lyngkilde udvider med 2 nye partnere

Vi har fået to nye partnere hos Lyngkilde, afdelingsleder i el-afdelingen Brian Jensen og faglig leder i konstruktionsafdelingen Jakob Johansen.


Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.