Følg os på Linkedin 
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Herlufsholm Skole, ombygning og renovering af skolebygningen

Opgaven omfatter en ombygning, renovering og istandsættelse af en af de mest markante bygninger på Herlufsholm - Skolebygningen.

Bygningen er oprindeligt opført som vognstald i 1743 og er fredet.

Der foretages en gennembrydning fra skolebygningens forhal til Røde Plads, således at skolebygningen i fremtiden får en vigtig position som ankomstbygning, hvorfra fordeling til skolens øvrige funktioner kunne ske.

Skolebygningens nederste etage skal gennemgå en hovedistandsættelse, således at lokaliteterne bliver gjort mere imødekommende og venlige.

Der skal udføres nye installationer, mekanisk ventilation og akustisk dæmpning af undervisningslokaler m.m.

Opgaven udføres i samarbejde med Fogh & Følner Arkitektfirma A/S.

AP Møllerfonden har doneret 23 mio. i støtte til gennemførelse af opgaven, se artikel på Sjællands Nyheder - Sjællandske Medier - sn.dk 

Lyngkilde er prækvalificeret til at afgive tilbud på rammeaftale

Boligselskabet FA09 udbyder rammeaftaler for arkitekt og ingeniør ydelser til såvel nybyggeri som boligrenovering. Lyngkilde er prækvalificeret til at afgive tilbud på ”Totalrådgivning, ingeniører"

Lyngkilde er udvalgt til at afgive tilbud på totalrådgivning for Vordingborg Boligselskab

Lyngkilde er sammen med White Arkitekter A/S blevet prækvalificeret til tilbudsafgivelse sammen med 4 andre bydende, som udvalgt udaf 13 ansøgere.

Vordingborg Boligselskab planlægger en gennemførelse af renoveringen af Egelyparken afd. 424. Renoveringen gennemføres som helhedsplan i Landsbyggefondens regi. Afd. 424 består af 102 boliger fordelt på 8 stk. 2-etagers boligblokke opført fra 1973 til 1979. Renoveringen omfatter facaderenovering og efterisolering, betonrenovering af altangange, delvis ombygning for tilgængelighed, udbedring af installationer samt opgradering af udearealer og udendørs belysning.

Den honorarbærende entrepriseudgift er budgetteret til 26-27 mio kr. ekskl. moms.

Lyngkilde er udvalgt til at afgive tilbud på projektering af ny skole for Vestegnen HF og VUC

Lyngkilde er sammen med CASA Arkitekter A/S blevet prækvalificeret til tilbudsafgivelse sammen med 4 andre bydende som udvalgt ud af 21 ansøgere.

Vestegnen HF og VUC S/I planlægger at opføre en ny skole på hjørnet af Tårnvej og Egegårdsvej i Rødovre. Der er tale om opførelsen af en moderne skolebygning til brug for voksenundervisning. Bygningen skal opføres i 5 etager, hvor den øverste etage består af en åben tagterrasse, et grønt tag og et større ovenlysvindue. Bygningen skal desuden have et åbent atrium i midten, som går fra ovenlysvinduet og ned igennem de øvrige etager, hvor hver enkelt etage har åbne fællesarealer ud mod dette atrium. Bygningens samlede areal forventes at blive ca. 2.800 m2 fordelt over de 5 etager.

Lyngkilde har vundet ombygning af Svanemølle Kaserne 65 mio

Lyngkilde har vundet ombygning af Svanemølle Kaserne sammen med White arkitekter.

Genopførelse af 3 bygninger (bygning 21, 23 og 27) på Svanemølle Kaserne i forbindelse med etablering af Nordhavnsvej. Bygningerne blev revet ned for at gøre plads til anlæggelsen af tunneldelen af Nordhavnsvej. Efter etableringen af Nordhavnsvej skal bygningerne genopføres,så det bevaringsværdige kaserneanlæg genskabes.

Lyngkilde skal give tilbud på ny skole i Ørestaden til 400 mio

Lyngkilde skal sammen med Nøhr & Sigsgaard, Entasis og Balslev afgive tilbud på etablering af en ny 3-sporet skole med KKFO og klub. Denne skal opføres på en grund i Arenakvarteret i Ørestad Syd (lokalplan 398 med tillæg).

Skolen skal have en idrætsprofil, og skal stå klar til overdragelse til brugerne i marts 2018. Borgerrepræsentationen har på budget 2014 afsat 400,8 mio til formålet.

Lyngkilde er udvalgt til at afgive tilbud på renovering af Christianshavns Skole og Grøndalsvænge Skole til i alt 320 mio

Renovering af Christianshavns Skole og Grøndalsvænge Skole sammen med Sweco, Dorthe Mandrup og Balslev (28 ansøgere, 6 udvalgt).

Grøndalsvænge skole ca. 180 mio. kr.
Helhedsrenovering, udearealer samt udbygning af skole med 1 spor samt udvidelse af skolefritidsordning med 112 pladser. Skolen foreslås udbygget ved ombygning af eksisterende hovedbygning samt opførelse af ny idrætsbygning samt ny bygning med skolefritidsordning, kantine og indskoling.

Christianshavns skole ca. 140 mio. kr.
Helhedsrenovering, udearealer samt udvidelse af eksisterende skole med 1 spor i form af opførelse af science bygning.

Lyngkilde er udvalgt til at afgive tilbud på ombygning af Svanemølle Kaserne 65 mio

Ombygning af Svanemølle Kaserne sammen med White arkitekter (31 ansøgere, 5 udvalgt). Genopførelse af 3 bygninger (bygning 21, 23 og 27) på Svanemølle Kaserne i forbindelse med etablering af Nordhavnsvej. Bygningerne blev revet ned for at gøre plads til anlæggelsen af tunneldelen af Nordhavnsvej. Efter etableringen af Nordhavnsvej skal bygningerne genopføres, så det bevaringsværdige kaserneanlæg genskabes.

Lyngkildes omsætning er nu oppe på 30 mio

Vores omsætning nu oppe på 30 mio.

Det er lykkedes at øge omsætningen til ca. 30 mio i det regnskabsår der slutter den 30. juni 2014.

Takket være en tilgang af mange spændende opgaver og dygtige medarbejdere, er omsætningen øget i forhold til sidste regnskabsår. Der forventes også en øget omsætning i det kommende år, da Lyngkilde fortsat vinder spændende opgaver.

Lyngkilde støtter Team Rynkeby Næstved

Lyngkilde støtter det lokale Rynkeby hold

Lyngkilde har ydet økonomisk støtte til Team Rynkeby Næstved og dermed Børne Cancer fonden med 20.000 kr.

Starten på turen til Paris går den 4. juli.

Danmarks-stafet

Louise løber flaget i mål

Lyngkildes medarbejdere har i lighed med de foregående år deltaget i danmarksstafetten i Næstved. I alt 4 hold med hver 4 deltagere stillede op og gennemførte. Anders blev hurtigste deltager fra Lyngkilde med en tid på 19.58 for de 5 km. Efterfølgende nød såvel løbere som pårørende sandwich og ”drikkelse”, og der blev talt om deltagelsen i DHL-Stafetten 26. august.

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon: 55 72 66 11 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.