Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Udvidelse af Bellahøj Skole

Lyngkilde er, sammen med Nøhr & Sigsgaard arkitekter udvalgt til at give tilbud på udvidelse af Bellahøj Skole med et spor og tilhørende fritidspladser. Sporudvidelsen omfatter et fuldt spor (0.-9. klasse) samt et ekstra spor i udskolingen (7.-9. klasse).

Derudover omfatter opgaven en helhedsorienteret renovering af Bellahøj Skole. Der skal udføres nybyggeri, tilbygning, ombygning og renovering.

Opgaven består af totalrådgivning omfattende registrering, brugerproces, programmering, projektering med dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud samt byggeledelse, sikkerhedskoordinering og fagtilsyn (herunder 1-års eftersyn). Herudover skal totalrådgiveren sikre at der foretages forundersøgelser, hvad angår bl.a. forurening, geoteknik, samt råd og skimmelforekomster.

Sporudvidelsen forventes afsluttet medio 2018.

De helhedsorienterede renoveringsarbejder forventes afsluttet ultimo 2018.

Opførelse af seniorbofællesskabet Midgård i Farum

Lyngkilde er, sammen med White udvalgt til at afgive tilbud på bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og opførelse af seniorbofællesskabet Midgård, omfattende ca. 30 boliger med et gennemsnitligt areal på 85 m² incl. andel af fælleshus/fællesarealer. Det samlede areal udgør således 2.550 m².

Seniorbofællesskabet opføres i Furesø Kommune, Farum By.

Børnehave i Badeparken i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngkilde er, sammen med totalentreprenør Anker Hansen og arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard udvalgt til at afgive pris på opførelse af en idrætsinstitution med plads til 100 børn samt lokaler til Lyngby-Taarbæk Kommunes 10-klassecenter og ungdomsskole.

Lyngkilde er prækvalificeret til rammeaftale med Region Hovedstaden

Der skal bygges og renoveres hospitaler for et historisk højt milliard beløb både inden for somatik og psykiatri, hvilket vil forbedre forholdene for patienterne markant. Selvom der investeres i nye hospitalsbyggerier står regionen også med en betydelig udfordring på den eksisterende bygningsmasse. En lang række af regionens hospitaler og bygninger er ikke tildelt kvalitetsfondsmidler, men vil stadig skulle anvendes til patientbehandling i en lang årrække. Region Hovedstaden råder over ca. 1.900.000 m² etageareal hertil kommer lejede lokaler.

Lyngkilde er prækvalificeret til at afgive tilbud på en rammeaftale ingeniørrådgivning. Kontraktperioden er 3 år.

Lyngkilde skal være bygherrerådgiver på byggeri til 156 mio

Lyngkilde bistår Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) ved opførelsen af nyt Campus i Roskilde på i alt ca. 9.500 m². Heraf er ca. 3.300 m² eksisterende lokaler, der skal renoveres samt 6.200 m2 nybyggeri. EASJ i Roskilde skal bl.a. rumme Laborant uddannelsen og indeholder 1.500 m2 laboratorier og 2.300 m2 auditorier m.v.

Opgaven består i bygherrerådgivning i forbindelse med programmering, planlægning, projektering, gennemførelse, efterfølgende kvalitetssikring og commissioning af Campus i Roskilde. Opgaven løses i samarbejde med White Arkitekter.

Lyngkilde skal renovere Svend Gønge Skolen i Vordingborg

I samarbejde med CASA Arkitekter skal vi deltage i renovering/ombygning af Svend Gønge Skolen i Vordingborg på baggrund af byggeprogram. Samlet anlægsramme ca. 11 mio. kr.

Opgaven er vundet på baggrund af et ideoplæg.

Lyngkilde vinder totalrådgivning i forbindelse med renovering og nybyggeri i Roskilde

Lyngkilde har sammen med White vundet totalrådgivning i forbindelse med renovering og nybyggeri af Afd. 9. Præstemarkshusene, Roskilde for Boligselskabet Sjælland.

Projektering, udbud og tilsyn afrenovering af 21 enfamiliehuse og 17 dobbelthuse med 4 boliger i hver.

Enfamiliehusene skal udbygges med toilet/bad, 4 dobbelthuse ombygges til tilgængelighedsboliger, 5 dobbelthuse ombygges ved sammenlægning og øvrige dobbelthuse renoveres i mindre omfang.

Der bygges herudover 15 nye enfamiliehuse.

Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden.

Håndværkerudgifter i alt ca. 50 mio excl. moms.

Lyngkilde vinder to rammeaftaler på sygehusbyggeri

Region Sjælland har tildelt lyngkilde to rammeaftaler

· Ingeniørrådgivning

· Totalrådgivning som underrådgivere til White

Rammeaftalerne afløser regionens nuværende rammeaftaler for hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning, og træder derfor i kraft den 1.3.2015 ved udløb af førnævnte eksisterende rammeaftaler. De nye rammeaftaler vil have en løbetid på 4 år fra ikrafttrædelse.

Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Endvidere forventes rammeaftalerne anvendt i forbindelse med mindre tilbygninger og nybyggerier.

Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger.

Stine fylder 30 år

Stine fylder i dag 30 år, og det er blevet fejret på behørig vis, hun fik bl.a. sit største ønske opfyldt - en havenisse - til hendes nyerhvervet kolonihave.

Nybyggeri på Nykøbing F. Sygehus er DGNB certificeret

Nybyggeriet på Nykøbing F. Sygehus modtager som det første i landet en præcertificering under DGNB ordningen.

På billedet ses Projektleder for Region Sjælland Nanna Thorup og Stabschef på Nykøbing F. Sygehus Michael Værnhøj ved overrækkelsen.

  

Lyngkilde støtter broen over Susåen ved Herlufsholm

Kan du huske den hvide bro over Susåen ved Herlufsholm? Eller måske kan dine forældre? Gangbroen blev brugt rigtig meget, men blev fjernet på én dag i 1963. De støbte fundamenter fra dengang kan stadig ses.

Nu genskaber vi broen – og flytter dens placering en lille smule, så den ligger i forlængelse af stien fra Herlufsholm.

Broen bliver en jubilæumsgave til Herlufsholm, der fylder 450 år i 2015. Herlufsholm vil efterfølgende stille broen til rådighed for offentligheden (ligesom Herlufsholmskoven også er åben for alle), samt sørge for den løbende vedligeholdelse af broen.

En ny bro vil være med til at binde Næstved og Herlufsholm endnu mere sammen. Med en ny bro vil det f.eks. være mere oplagt at krydse åen fra Næstved-siden og gå på rundtur blandt Herlufsholms flotte historiske bygninger.

Næstved Kommune betaler 1/3 af broens samlede pris på knap 1 mio. kr. Privatpersoner og virksomheder inviteres til at være med i gaven via et bidrag til den resterende del af finansieringen.

Firmafodboldturnering

Lyngkilde deltager i fodboldturnering for firmahold arrangeret af Næstved Firma Sport (NFS), og vi fik en god start på turneringen med 4-0 sejr over Ecophon.

Resultater kan findes på Næstved Firma Sports hjemmeside.

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.