Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Lyngkilde er prækvalificeret til rammeaftale med Region Hovedstaden

Der skal bygges og renoveres hospitaler for et historisk højt milliard beløb både inden for somatik og psykiatri, hvilket vil forbedre forholdene for patienterne markant. Selvom der investeres i nye hospitalsbyggerier står regionen også med en betydelig udfordring på den eksisterende bygningsmasse. En lang række af regionens hospitaler og bygninger er ikke tildelt kvalitetsfondsmidler, men vil stadig skulle anvendes til patientbehandling i en lang årrække. Region Hovedstaden råder over ca. 1.900.000 m² etageareal hertil kommer lejede lokaler.

Lyngkilde er prækvalificeret til at afgive tilbud på en rammeaftale ingeniørrådgivning. Kontraktperioden er 3 år.

Lyngkilde skal være bygherrerådgiver på byggeri til 156 mio

Lyngkilde bistår Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) ved opførelsen af nyt Campus i Roskilde på i alt ca. 9.500 m². Heraf er ca. 3.300 m² eksisterende lokaler, der skal renoveres samt 6.200 m2 nybyggeri. EASJ i Roskilde skal bl.a. rumme Laborant uddannelsen og indeholder 1.500 m2 laboratorier og 2.300 m2 auditorier m.v.

Opgaven består i bygherrerådgivning i forbindelse med programmering, planlægning, projektering, gennemførelse, efterfølgende kvalitetssikring og commissioning af Campus i Roskilde. Opgaven løses i samarbejde med White Arkitekter.

Lyngkilde skal renovere Svend Gønge Skolen i Vordingborg

I samarbejde med CASA Arkitekter skal vi deltage i renovering/ombygning af Svend Gønge Skolen i Vordingborg på baggrund af byggeprogram. Samlet anlægsramme ca. 11 mio. kr.

Opgaven er vundet på baggrund af et ideoplæg.

Lyngkilde vinder totalrådgivning i forbindelse med renovering og nybyggeri i Roskilde

Lyngkilde har sammen med White vundet totalrådgivning i forbindelse med renovering og nybyggeri af Afd. 9. Præstemarkshusene, Roskilde for Boligselskabet Sjælland.

Projektering, udbud og tilsyn afrenovering af 21 enfamiliehuse og 17 dobbelthuse med 4 boliger i hver.

Enfamiliehusene skal udbygges med toilet/bad, 4 dobbelthuse ombygges til tilgængelighedsboliger, 5 dobbelthuse ombygges ved sammenlægning og øvrige dobbelthuse renoveres i mindre omfang.

Der bygges herudover 15 nye enfamiliehuse.

Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden.

Håndværkerudgifter i alt ca. 50 mio excl. moms.

Lyngkilde vinder to rammeaftaler på sygehusbyggeri

Region Sjælland har tildelt lyngkilde to rammeaftaler

· Ingeniørrådgivning

· Totalrådgivning som underrådgivere til White

Rammeaftalerne afløser regionens nuværende rammeaftaler for hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning, og træder derfor i kraft den 1.3.2015 ved udløb af førnævnte eksisterende rammeaftaler. De nye rammeaftaler vil have en løbetid på 4 år fra ikrafttrædelse.

Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Endvidere forventes rammeaftalerne anvendt i forbindelse med mindre tilbygninger og nybyggerier.

Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger.

Lyngkilde er prækvalificeret til tilbudsgivning på renovering af Brorfelde observatoriet

I 60 år spillede Brorfelde observatorium en væsentlig rolle i den danske og internationale forståelse af astronomi. Brorfelde blev opført i perioden 1953-1964 af Københavns Universitet. I dag er bygningerne og landskabet i Brorfelde fredet, ligesom det enestående mørke også er mørkefredet. En totalfredning, der ikke er set andre steder i Danmark. I september 2013 købte Holbæk Kommune observatoriebygningerne for at etablere en attraktion med afsæt i astronomiens forunderlige verden, som på sigt skal tiltrække 36.000 gæster årligt, skabe vækst og sætte Holbæk på det oplevelsesøkonomiske verdenskort.

Renoveringsarbejdet vil blive inddelt i 3 byggefaser:

Byggefase 1 omfatter:

Administrationsbygningen: Estimerede udgifter ca. 9.000.000 kr.

Observator: Huset vil være administration, hvor der vil etableres kontorer og frokoststue. Estimerede udgifter ca. 1.000.000 kr.

Observator Gyldenkernevej 13: Huset klargøres til Astronomerne. Estimerede udgifter ca. 1.000.000 kr.

Etablering af velkomstcenter og udstilling i værkstedsbygningen.

Byggefase 2 (option) omfatter: Renovering af værkstedsbygningen samt kuplerne.

Byggefase 3 (option) omfatter: Renovering af de resterende bygninger (Observator Gyldenkernevej 9, 11 og 15).

Livsrum er blandt verdens 14 bedste byggerier

Nybyggeriet Livsrum opført til kræftrådgivning i Næstved har vundet titlen som verdens bedste byggeri i kategorien Healthcare Architecture kåret af ArchDaily's læsere.

Lyngkilde har opført Livsrum sammen med Hoffmann og EFFEKT Arkitekter.

Projektet er ét blandt 7 nye kræftrådgivninger som Kræftens Bekæmpelse, i samarbejde med Realdania, opfører i nærheden af de danske kræftsygehuse.

De nye kræftrådgivninger opføres efter et nyt koncept omkring åben rådgivning.

Projektet kaldes Livsrum, da ambitionen er, at skabe huse, der inviterer indenfor, og hvor der er plads til livet. Nøgleordene er tryghed, hjemlighed, åbenhed og nærvær.

Kræftrådgivningen skal være det naturlige mødested for mennesker ramt af kræft. Der skal være en bred vifte af tilbud og aktiviteter, der udvikles i dialog med brugerne.

Se mere på byggecentrum.dk

 

 

 

 

Lyngkilde skal give tilbud på ny daginstitution i Hvidovre

Hvidovre Kommune skal opføre et nyt dagtilbud på Cirkusgrunden, tæt ved Avedøre Station. Dagtilbuddet skal kunne rumme 180 børn i alderen 0-6 år.

Dagtilbuddet skal have en idrætsprofil og de fysiske rammer skal derfor naturligt integrere og understøtte bevægelse idet daglige — både indenfor og i udearealer. Sammen med Nøhr og Sigsgaard og Lendager Arkitekter deltager Lyngkilde i en arkitekt konkurrence.

Henning Møller går på pension

Efter 25 års ansættelse har Henning valgt at trække sig tilbage og nyde livet som pensionist.

Vi kommer alle til at savne Henning både som en utrolig dygtig og omhyggelig medarbejder og en god kollega.

  

Lyngkilde støtter broen over Susåen ved Herlufsholm

Kan du huske den hvide bro over Susåen ved Herlufsholm? Eller måske kan dine forældre? Gangbroen blev brugt rigtig meget, men blev fjernet på én dag i 1963. De støbte fundamenter fra dengang kan stadig ses.

Nu genskaber vi broen – og flytter dens placering en lille smule, så den ligger i forlængelse af stien fra Herlufsholm.

Broen bliver en jubilæumsgave til Herlufsholm, der fylder 450 år i 2015. Herlufsholm vil efterfølgende stille broen til rådighed for offentligheden (ligesom Herlufsholmskoven også er åben for alle), samt sørge for den løbende vedligeholdelse af broen.

En ny bro vil være med til at binde Næstved og Herlufsholm endnu mere sammen. Med en ny bro vil det f.eks. være mere oplagt at krydse åen fra Næstved-siden og gå på rundtur blandt Herlufsholms flotte historiske bygninger.

Næstved Kommune betaler 1/3 af broens samlede pris på knap 1 mio. kr. Privatpersoner og virksomheder inviteres til at være med i gaven via et bidrag til den resterende del af finansieringen.

Rønnebæksholm
10/1 - 22/3: Ivan Andersen - Parallelforbindelser

Vi har igennem flere år været sponsor for Rønnebæksholm, og nyder at gøre brug af deres faciliteter, arrangementer og udstillinger.

Rønnebæksholm summer i dag af kunst og kultur med udstillinger, koncerter og festlige arrangementer, men historien om den gamle herregård går helt tilbage til 1300-tallet, og stedet har dannet ramme om Danmarks første krudtmølle såvel som Grundtvigs største kærlighed.

Læs mere på www.roennebaeksholm.dk

Danmarks-stafet

Louise løber flaget i mål

Lyngkildes medarbejdere har i lighed med de foregående år deltaget i danmarksstafetten i Næstved. I alt 4 hold med hver 4 deltagere stillede op og gennemførte. Anders blev hurtigste deltager fra Lyngkilde med en tid på 19.58 for de 5 km. Efterfølgende nød såvel løbere som pårørende sandwich og ”drikkelse”, og der blev talt om deltagelsen i DHL-Stafetten 26. august.

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.